Search:
DU Wiki > Förändringsförslag > Videochat och Play > Playportalen

Playportalen

  Table of contents
  No headers

  Buggar

  • ENE var inloggad och under Min Media hade hon en lista på inspelningar från 2011, alla hade samma namn.
  • Kurskoder som innehåller ÅÄÖ, t ex MÖ, VÅ. Undersök om det fungerar även med A och O. Ändra / lägga till upphovsman och /eller medverkande sparas inte.
  • På liten skärm försvinner knapparna ”Lägg till” och ”Avbryt” när man har laddat upp ett mediaobjekt.
  • Inspelningar där man har använt paus spelas upp i direkt följd, de olika delarna syns inte.
  • Försäker ladda upp ny media och får felmeddelandet för en .mov-fil: ”Filen du laddat upp kan inte identifieras som en bild eller film. Kontrollera att filen är en bild eller film. Kontakta support om du har fortsatta problem.”
  • 33 kurser i Historia saknas. Jämför Play-portalen ( http://play.du.se/browse#49-1872 ) med Aktuella kurser på hemsidan  ( http://www.du.se/sv/Utbildning/Amnen...tuella-kurser/ )

   

  Förbättringsförslag:

   

  •       Då man laddar upp media står ”Din fil håller på att laddas upp, ha tålamod” Skulle vara bra med någon form av indikator på uppladdningsförloppet ex %, timglas eller stapel ed.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.