Search:
DU Wiki > Förändringsförslag > Hjälp oss prioritera

Hjälp oss prioritera

  Table of contents
  No headers

  Vi vet att det finns väldigt många goda förslag på förändringar och förbättringar.

  För att veta vad vi ska lägga vår tid på behöver vi hjälp att prioritera.

  Vi har delat in prioriteringarna i kategorierna nedan. Inkludera gärna din prioritering när lämnar ditt förslag.

  • Högsta prioritet – verksamheten fungera annars inte alls

  • Hög prioritet – verksamheten blir lidande

  • Normal prioritet – verksamheten skulle förbättras

  • Låg prioritet – mervärde

  • Lägsta prioritet – Påverkar ett fåtal alt. går att göra på annat sätt

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.