Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Omvårdnad > Omvårdnadsteorier > Patricia Benner och Judith Wrubel

Patricia Benner och Judith Wrubel

  Table of contents
  1. 1.  

  De två amerikanska sjuksköterskorna Patricia Benner (1934) och Judith Wrubel (1942) gav ut en bok 1989, The primacy of caring.

   

  Deras tänk omkring omvårdnad bygger på Patricia Benners bok (From novice to expert, 1984). I den beskrivs utvecklingen av klinisk omvårdnadskompetens i flera steg. De argumenterar för en teoriutveckling som tar sin utgångspunkt i praktiskt omvårdnadsarbete.  Praktisk ovårdnad har mycket att tillföra professionens teoriutbildning, och det bör råda ett lika förhållande mellan teoretisk och praktisk omvårdnad, menar dem. 

   

  Människan kännetecknas av att hon eller han lever i världen och förhåller sig till världen på ett meningsfullt sätt. Benner och Wrubel hävdar att människan blir den han/hon är genom att leva i ett bestämt, socialt, kulturellt och historiskt sammanhang, och utvecklar kunskaper om världengenom att leva i världen på ett visst sätt. 

   

  De föredrar begreppet välbefinnande framför hälsa. Välbefinnande defineras som överensstämmelse mellan personens möjligheter och det som han/hon faktiskt gör och upplever, och bygger på givande och tagande omsorg, säger de. Välbefinnande och hälsa måste ses som en helhet. Hela människan, och inte bara kropp, psyke och själ.

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.