Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Omvårdnad > Omvårdnadsteorier > Florence Nightingale (1820-1910)

Florence Nightingale (1820-1910)

  Table of contents
  No headers

  Florence Nightingale (1820-1910)- grundaren av det moderna sjuksköterskeyrket

  Den verkliga stjärnan inom sjuksköterskeyrket och omvårdnaden gick upp den 12 maj 1820 i Italien, då föddes dottern till engelska föräldrar, Florence Nightingale. Hon blev grundaren och symbolen för utvecklingen inom sjuksköterskeyrket. Florence var ambitiöst och ville förverkligas, inte bara leva vanligt liv som alla andra överklasskvinnor på den tiden i England. Hon tog först utbildning i Tyskland vid en diakonissanstalt. Efter sin återkomst till England började bli verksam här. Hennes första stora uppgift var att organisera sjukvården under Krimkriget för den engelska armén. Redan där visades hennes administrativa talang och arbetsamhet. Florence startade efteråt utbildning för sjuksköterskor vid ST: Thomas Hospital i London 1860. De studerande var noggrant utvalda. De måste vara läskunniga, ärliga, arbetsamma och villiga att leva under strikt disciplin. Florence Nightingale skapade helt nytt arbetsområde för kvinnor i tiden, då kvinnors möjligheter att arbeta och studera var begränsade (Holmdahl, 1994).

  "Nurse the sick, not the sickness" och "Nursing is both an art and a science". Det var idag redan klasiska ord av Florence Nightingale.

  Enligt henne var vård en speciellt yrkeskunnande där hög moral, renlighet, frisk luft och rogivande omgivning var viktigt. Tonvikten låg på observation av patientes behov för att göra miljön så god som möjligt (ibid.).

  1860 började Nightingale- eran inom utveckling av omvårdnadens innehåll, då sund miljön, ljus, frisk luft, rent vatten, effektiva avloppssystem och renlighet var i centrum av intresset. Viktigast var enligt Nightingale för sjuksköterskan att lära sig vanna att observera patienter. Patientens kropp och själ bildade en helhet. Florence Nightingale formulerade också i sin bok Notes om Nursing – What is and what it is not professionella regler hur på bästa sätt utföra arbete inom omvårdnad (Jakobsson & Lützén, 2011).

  Nightingales religiösa övertygelse, i kombination med de erfarenheter hon gjorde under Krimkriget, hade stort inflytande på hennes syn på omvårdnadsbegreppen, människa, miljö, hälsa och omvårdnad. Hon intresserade sig för omvårdnadens förebyggande funktion. Hon introducerade förebyggande, hälsofrämjande åtgärder, bedrev hälsoupplysning och förbättrade sociala förhållanden. Nightingale var övertygad om att människan var utrustad med resurser och krafter som under gynnsamma omständigheter har en läkande effekt vid sjukdom och ohälsa. Här ser man paralleller med moderna omvårdnadsteorier och modern forskning. Hon menade att grunden till hälsa är densamma för både friska och sjuka. Dåliga miljöförhållanden, till exempel dålig hygien eller näringsbrist, ger visserligen snabbare upphov till skadeverkningar hos sjuka än hos friska. Men vid långvarig påverkan av dåliga miljöförhållanden kommer också friska människor att utveckla hälsoproblem och sjukdom. Det är viktigt att patienten och inte sjukdomen står i centrum för sjuksköterskans uppmärksamhet. Nightingale betonade vikten av att anpassa miljön runt patienten. De miljöfaktorer hon inriktade sig särskilt på var frisk, luft värme, dålig lukt, buller och ljus. Hon påpekade också att utan förmåga att göra observationer är personalen till föga nytta (Jahren Kristoffersen, 2006).

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.