Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV3001 - Utbildning för hållbar utveckling > Projektuppgifter > Granskning av projektarbeten

Granskning av projektarbeten

  Table of contents
  No headers

  Förutom att du utvecklat en egen projektuppgift - och kommer att redovisa denna - skall du granska och kommentera andra kursdeltagares projektuppgifter, och slutligen reflektera över de kommentarer du fått och eventuellt använda dessa för att förbättra din egen uppgift.

  Du har nu tilldelats två andra kursdeltagares arbeten som du ska läsa in dig lite extra på. Efter författarens presentation på torsdag ska du ge konstruktiv återkoppling på arbetet, t.ex. om instruktionerna för arbetet har följts, om texten var lättbegriplig eller om det finns saker som behöver förklaras tydligare, om det finns andra sätt att belysa den aktuella problematiken, om du har läst andra källor än de som använts i texten som kan vara värdefulla i sammanhanget, eller utifrån egna erfarenheter föreslå hur undervisningsmomentet kan bli ännu mer givande för studenterna. Det är självklart välkommet med kommentarer även på andra projektuppgifter än de två du blivit tilldelad. Kommentarerna lämnas med fördel både muntligt och skriftligt.

   

  I nedanstående tabell ser du vilka texter du skall granska särskilt noggrant

  Granskare

  Författare 1

  Titel 1

  Författare 2

  Titel 2

  Shashi Berglund

  Louise Synnermo

  Hållbar social utveckling i förskolan - praktisk tillämpning

  Christine Cox Eriksson

  Att synliggöra hållbar utveckling inom kurser i engelska för grundlärarstudenter

  Louise Synnermo

  Shashi Berglund

  Kidzateljés take on lifelong learning while we incorporate UNs sustainable development goals

  Ove Sundmark

  Effektsamband i Vägteknik

  Ove Sundmark

  Marianne Spante

  Hållbar utveckling vid förändring

  Annelie Bergström

  SJUKSKÖTERSKANS ANSVAR I HÅLLBAR UTVECKLING

  Marianne Spante

  Louise Synnermo

  Hållbar social utveckling i förskolan - praktisk tillämpning

  Johan Heier

   

  Johan Heier

  Kristofer Sidenvall

  Hållbar utveckling och internationalisering

  Anna Johansson Mäcs

  Översikt av hållbar utveckling i sjuksköterskeprogrammet

  Anna Johansson Mäcs

  Annelie Bergström

  SJUKSKÖTERSKANS ANSVAR I HÅLLBAR UTVECKLING

  Kristofer Sidenvall

  Hållbar utveckling och internationalisering

  Kristofer Sidenvall

  Julie Skogs

  Text kommer 14/11

  Shashi Berglund

  Kidzateljés take on lifelong learning while we incorporate UNs sustainable development goals

  Martina Algotsson

  Anna Johansson Mäcs

  Översikt av hållbar utveckling i sjuksköterskeprogrammet

  Christine Cox Eriksson

  Att synliggöra hållbar utveckling inom kurser i engelska för grundlärarstudenter

  Christine Cox Eriksson

  Julie Skogs

  Text kommer 14/11

  Martina Algotsson

  Inventeringen av HU i bedömningsformuläret AssCe, sjuksköterskeprogrammet

  Annelie Bergström

  Martina Algotsson

  Inventeringen av HU i bedömningsformuläret AssCe, sjuksköterskeprogrammet

  Johan Heier

  Hållbar utveckling i Energi Högskoleingenjörsprogram

  Julie Skogs

  Ove Sundmark

  Effektsamband i Vägteknik

  Marianne Spante

  Hållbar utveckling vid förändring

   

  s no content. Enrich DU Wiki by contributing.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.