Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Vad händer i kroppen - stressorer > Yttre stress & upplevd stress

Yttre stress & upplevd stress

  Table of contents
  No headers

   

  Begreppet stress kan delas in i två delar, yttre stress och upplevd stress. Den yttre stressen påverkas av stressorer, olika faktorer som påverkar oss utifrån. En och samma situation kan ge olika grader av upplevd stress för olika personer. Den upplevda stressen är en produkt av den yttre stressen. Varje individs enskilda skyddsnät mot stress är kopplat till vår egen kapacitet att hantera de krav och förväntningar som  individerna ställs inför. En stor del av denna förmåga grundläggs i barndomen. Det handlar om att ha en inlärd tilltro att  klara av det man ställs inför. Men det finns mycket som kan utvecklas även i vuxen ålder kring denna förmåga.

   RRe rehttp://www.lio.se/Verksamheter/Hal...ss-i-vardagen/http://www.lio.se/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Folkhalsocentrum-new/Valkommen-till-Halsowebben/Stress-i-vardagen/

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.