Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Ergoreceptorer

Ergoreceptorer

  Table of contents
  No headers

   

  Ergoreceptorer är en typ av mekanoreceptorer som reagerar på tryckförändringar i muskulaturen. De signalerar till hjärnan att muskeln kontraheras och spelar också en viktig roll i kroppens eget smärthämmande system. (2)
  Signalerna från ergoreceptorena om hårt tryck fortleds i A-delta fibrer till ryggmärgens bakhorn där en omkoppling sker. På sin väg upp till hjärnan och cortex passerar signalerna hjärnstammen. Här aktiveras nervceller i PAG (Periaqueducteal grey) och RVM (Rostroventrala medulla), vilket i korta drag leder till en frisättning av opioider (2) 
  Signaler från periferin om muskelarbete är således delaktiga i att aktivera de nedåtgående smärthämmande banorna (Descenderande smärthämning). Detta förklarar varför fysisk aktivitet kan användas framgångsrikt vid smärthämning. (1)


  Även lågfrekvent TENS och akupunktur stimulerar ergoreceptorer och ger en frisättning av opioider. De klassiska akupunkturpunkterna motsvaras av s.k motorpunkter, där muskel och nerv förgrenas till en motorenhet i muskeln. Därmed tänker man sig att akupunkturnålarna sannolikt stimulerar dessa receptorer på liknande sätt som vid muskelkontraktion. (3)

   

  Litteraturförteckning:

  1.      FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2008.

  2.      Norrbrink C, Lundeberg T (red.). Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv, s 38, 102, 107. Studentlitteratur. 2010. 

  3.      Stener-Victorin, Elisabeth. "Akupunktur inom sjukgymnastiken"  Fysioterapi nr 4 / 2011

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Gjort några ändringar i texten. /Lisa
  Posted 19:52, 28 Sep 2015
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.