Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Artiklar om smärta > Akut och långvarig smärta

Akut och långvarig smärta

  Table of contents
  No headers

  Smärta som varar en längre tid skiljer sig på många sätt från akuta smärttillstånd. Långvarig smärta för ofta med sig även andra symtom och försämrad livskvalitet, och vården vid långvarig smärta måste därför inriktas inte bara mot smärtan i sig utan mot hela det komplex av faktorer som samverkar. Artiklarna om akut och långvarig smärta kan ge svar på frågor som:

   

  Hur definieras akut respektive långvarig smärta?

  På vilket sätt skiljer dessa smärttillstånd åt?

  Varför kan smärta bli kvarstående trots att den primära orsaken bakom smärtan borde ha försvunnit?

  Vilka faktorer främjar övergången till långvarig smärta och bidrar till att minska risken?

  Hur skiljer sig behandlingen åt?

   

  Artiklar:

  Akut och långvarig smärta (JL) 

  Akut och långvarig smärta (DÅ)

  Att möta patienter med långvarig smärta (SR)

  Akut och långvarig smärta (KW)

  Varför kan smärta bli kvarstående (PB)

  Akut och långvarig smärta (LE)

  Akut och långvarig smärta (KF)

  Akut och långvarig smärta (RM)

  Akut och långvarig smärta (SL)

  Akut och långvarig smärta (SW)


   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.