Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista

Ordlista

  Table of contents
  No headers

  Instruktioner till uppgiften

   

   

  Adenosintrifosfat, ATP

   

  Aerob energiomsättning

   

  Agonist och antagonist

   

  Anaerob energiomsättning

   

  Arbetsintensitet

   

  Citronsyracykeln

   

  Elektrontransportkedjan 

   

  Enzymer

   

  Erytropoietin, EPO

   

  Excentrisk kontraktion

   

  Fettsyror

   

  Glukos

   

  Glykogen

   

  Glykolysen

   

  Hemoglobin

   

  HDL, LDL, VLDL

   

  Hypertrofi, hypotrofi

   

  Intervallträning

   

  Kreatinfosfat

   

  Kolhydrater

   

  Koncentrisk kontraktion

   

  Laktat

   

  Maximal syreupptagning, VO2max

   

  Metabolism

   

  Mitokondrie

   

  Motorisk enhet

   

  Muskelfiber typ I

   

  Muskelfiber typ II

   

  Muskeltrötthet

   

  Myoglobin

   

  Neuromuskulär adaptation

   

  Oxidativa enzymer

   

  pH

   

  Proteiner

   

  Pulsreserv

   

  Repetition maximum, RM

   

  Respiratorisk kvot, RQ

   

   

  Specificitetsprincipen

   

  Submaximalt arbete

   

  Syreskuld

   

  Triglycerider

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.