Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Somatosensoriska kortex

Somatosensoriska kortex

  Table of contents
  No headers

  Cortex, även kallat hjärnbarken, är storhjärnans yttersta skikt och den dominerande delen av människans hjärna. Den består av grå substans som innehåller miljardtals nervceller. Härifrån kontrolleras och styrs alla våra kognitiva och motoriska funktioner (1,2).

  Somatosensoriska cortex är den del av cortex som tolkar och bearbetar känselintryck från våra kroppsdelar och organ. Afferenta signaler från tryck, beröring, vibration och ledkänsel leds upp ipsilateralt genom baksträngsbanorna och korsas till thalamus. Signaler från smärta, temperatur och en del av beröringskänseln, kopplar om segmentellt i baksträngsbanorna och når thalamus via de anterolaterala banorna. Thalamus fungerar i sin tur som en omkopplingsstation för nervsignalerna och skickar informationen till rätt område i somatosensoriska cortex. De primära cortexområdena är nämligen uppdelade i olika anatomiska areor, där kroppsdelar och organ har sina specifika områden vilka är bål hand, hand, ansikte, svalg, ben och arm. nervbanorna ligger ordnade somatotopiskt. Storleken på areorna i somatosensoriska cortex  är relaterade till hur många nervceller och receptorer som den/det specifika kroppsdelen/organet har, det vill säga att ju fler nervceller desto större område täcks i den så kallde sensoriska humunkeln. Nervbanorna ligger alltså ordnade somatotopsikt. Kroppspresentationen i humunkeln blir dock kontralateral och uppochnedvänd på grund av de afferenta banornas korsningar - vänster kroppshalva representeras alltså i höger hemisfär och tvärtom (1,2,3,4,5).

  Smärtans intensitet, dess lokalisation samt duration benäms också som den sensoriskt diskriminativa komponenten, vilken upplevs när hjärnans somatosensoriska cortex aktiveras i områdena gyrus cinguli samt S1 och S2 (4). Medan somatosensoriska cortex medvetengör oss om våra sinnesintryck, finns motoriska områden i cortex varifrån utgående/efferenta signaler skickas ut tll muskulaturen. Förutom dessa två primära områden, finns även kortikala zoner i cortex som tolkar och samordnar sinnesintryck. Hela cortex är alltså indelat i olika områden. För att benämna dessa använder man ofta Broddmans system, som delat områdena anatomiskt och benämnt dem med ett area-nummer (1).

   

   

   

  Referenslista:

  1. Eriksson H Neoropsykologi. LiberUtbildnng AB; 1998

  2. Larsson A. Neurofysiologi - en bok om hur hjärna fungerar. Studentlittratur, Lund 2000

  3. Anderssn A, Solers G. Neurofysiologi. Falköping, 1996

  4. Molin B, Norrbrink C, Lundeberg T, Lund I, Lundeberg S. Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur; 2010.

  5. Lännergren J. Fysiologi. Lund: Studentlitteratur; 2007.

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Redigerat av Kim Malmberg.
  Bra fakta på ett intressant ämne!
  Då det inte var några referenser i mellersta stycket utan alla referenser skrevs ihop efter stycket, så placerade jag också tilläggsreferenserna på samma sätt.
  Posted 21:34, 3 Oct 2016
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.