Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Nociceptorer

Nociceptorer

  Table of contents
  No headers

  Nociceptorer är en sensorisk receptor som har förmågan att förmedla och överföra skadliga stimuli. Genom stimulering av speciella smärtreceptorer på smärtneuronets nervändslut utlöses en aktivitet i det primära smärtneuronet, alltså det neuron som förmedlar smärtsignaler från periferin till ryggmärgens bakhorn. Både nervändsluten och smärtreceptorer benämns nociceptorer [1].

   

  Nociceptorer är högtröskliga receptorer vilket innebär att de kräver starka stimuli för att aktiveras. De stimuleras av vävnadsskada eller förändringar som kan ge upphov till vävnadsskada [1, 2].

   

  En nociceptor är ett naket nervändslut (omyeliniserat) vilket innebär att det inte slutar skicka signaler vid upprepad stimuli, alltså är det mycket långsamt adapterande, i motsats till beröringsreceptorer som adapterar snabbare (som trots ett konstant stimuli minskar sin aktivitet). Nociceptorer kan vara specifikt känsliga för temperatur (smärtsam värme eller smärtsam kyla), mekaniska stimuli (till exempel smärtsamt hårt tryck) eller kemiska stimuli (till exempel frisättning av bradykinin eller kaliumjoner). De kan reagera på en typ av stimuli (unimodala stimuli) eller reagera på flera typer av stimuli (polymodala stimuli) [1, 2, 3, 4].

   

  Nociceptorer finns i de flesta av kroppens vävnader, undantaget nervvävnad, rikligt förekommande är de särskilt i hud, slemhinnor, ögats hornhinna, trumhinnan och tandpulpan [1, 3]. Stimulering av nociceptorer medför fysiska, kemiska, fysiologiska och psykiska reaktioner ämnade att skydda organismen från skada [5]. Genom aktivering av nociceptorer uppstår nociceptiv smärta.

   

   

   

  Referenser:

   

  1. Norrbrink C, Lundeberg T. Om smärta – ur er fysiologiskt perspektiv. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur; 2014.

   

  2. Widmaier, Raff, Strang. Vander's Human Physiology. 12th edt. Mc Graw Hill Higher Education; 2010

   

  3. Lundeberg T, Andersson S. Akupunktur och smärta. Hestra: Tryckmästarna; 2005.

   

  4. James JS. Att förstå patienter med smärta. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur; 2013.

   

  5. Brattberg G. Att möta långvarig smärta. Uplaga 1. Falköping: Gummessons tryckeri; 1995.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.