Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Insula

Insula

  Table of contents
  No headers

  Här skriver Katarina Dennis

   

  Insula (latin: ö) anses numer vara en egen lob i hjärnan, och ligger i botten av hjärnans sidofåra. (1) Insula är en av de många kortikala områden som aktiveras vid nocieption. Insulära kortex står i kontakt med limbiska systemet, och kan vara av särskild vikt vid undvikandebeteende avseende smärta. Posteriora insula tar emot impulser från samtliga fem sinnen, och är delaktig i smärtrelaterad kortikospinal projektion, och smärtintensitet i relation till tid. (2)

  Insula regionen är en del i den affektiva smärtkomponenten tillsammans med den främre delen av gyrus cinguli, amygdala och hippocampus och står för smärtans emotionella aspekt (3).

  Nyare från studier (2015) har pekat på att insula har en roll i hur starkt vi upplever ett specifikt smärtstimuli.I studien såg man att aktiviteten i insula korrelerade med hur försökspersoner skattade sin smärta. Detta skulle i sin tur kunna appliceras kliniskt på en rad olika sätt, bland annat smärthämning genom att hämma aktiviteten i denna delen av hjärnan (4).

   

  1. http://nervsystemet.se/nsd/structure_153

  2. Strong J, Unruh A M, Wright A, Baxter G D. Pain. A textbook for therapists. Elsevier Limited 2002.

  3. Norrbrink C, Lundeberg T. Om smärta. I: Norrbrink C, Lundeberg T, redaktörer. Om Smärta- ett fysiologiskt perspektiv. 2:a upplagan. Lund. Studentlitteratur; 2014. s. 11-4.

  4. Svens, Karin. 2015. Forskare tros ha hittat hjärnas smärtmätare. Dagens Medicin. 9 mars. http://www.dagensmedicin.se (Hämtad 2016-10-03)

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.