Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Ordlista > Central sensitisering

Central sensitisering

  Table of contents
  No headers

  IASP:s (International Association for the Study of Pain) definition av central sensitisering: "ökad känslighet av nociceptiva neuron i det centrala nervsystemet till sitt normala eller under gränsvärdena för afferent input." Denna definition beskriver ett framkallat tillstånd av spinal överkänslighet (1).

  Central sensitisering är ett fenomen som förekommer normalt och som syftar till smärtförstärkning och immobilisering efter akuta skada. Fenomenet kan vid långvarig eller upprepad retning övergå till ett smärttillstånd, även kallat smärtminne (2). Central sensitisering skapar en ökad känslighet i sekundärneuronet i ryggmärgens bakhorn men även i kringliggande neuron och gör att de lättare bli retade, vilket ökar smärtans receptoriska fält. Detta leder till att smärtan upplevs i ett större område. Det sker även förändringar i det centrala nervsystemet (CNS) som leder till en förstärkning av nervsignaleringen i centrala nervsystemet som framkallar överkänslighet (3).

  Central sensitisering är ett tillstånd då känslan av smärta finns kvar långt efter att stimulansen, orsaken, till smärtan försvunnit. Detta fenomen tros vara en starkt bidragande orsak för utvecklingen från akut till långvarig smärta (2). Tillståndet utvecklas redan efter några timmars perifer nociceptiv retning, neuronen i bakhornet utvecklar en överkänslighet och blir ”uppskruvade” även kallat ”wind-up”. Denna mekanism är övergående så länge den perifera nociceptionen upphör, fortsatt eller upprepad stimulering kan leda till en kvarstående sensitisering (4). Denna ”uppskruvning” av neuron skulle kunna vara en förklaring till varför patienter klagar över att smärtan förvärrats en kort stund efter en noggrann fysisk undersökning (3). Om smärtan kvarstår under en lång period (månader eller år), påverkas CNS ytterligare och gör att smärtan generalisreas och man får en ökad känslighet för smärta inte bara i det från början smärtande området, utan från hela kroppen (3).

  Vid central sensitisering, när smärta uppfattas utan ett pågående stimuli, sker synaptisk neuroplasticitet. Vilket innebär att det sker en förändring av nervceller baserat på miljömässiga och genetiska faktorer (2).

  Utvecklingen av central sensitisering börjar med perifer sensitisering (sänkt retningströskel) som avancerar till ”wind-up” och vid kvarstående stimulering till central sensitisering som leder till allodyni och diffus hyperalgesi. Progressionen från perifer sensitisering till central sensitisering har tydliga kopplingar till minne. Förloppen delar gemensamma molekylära processer som leder till neuroplasticitet av nervceller i det limbiska systemet (2).

   

  Tips på bra beskrivande film (främst 24.30-43.15):

  Danny orchard. Peripheral and central sensitisation [videofil]. 2014, sep 27. Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=YwDMmSwUOOU

   
  1. The International Association for the Study of Pain. IASP Taxonomy [Internet]. Washington DC [2012]. Hämtad från www.iasp-pain.org/Taxonomy?navItemNumber=576
  2. Bettini L, Moore K. Central Sensitization in Functional Chronic Pain Syndromes: Overview and Clinical Application. Pain manag nurs. 2016 Aug;20. doi: 10.1016/j.pmn.2016.05.008
  3. Lundeberg T, Norrbrink C. Om smärta ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur; 2010.
  4. Lidbeck J. Centralt störd smärtmodulering förklaring till långvarig smärta. Nya kunskaper förändrar synen på den problematiske smärtpatienten. Läkartidningen.1999;23:2843-51.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.