Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Gemensam wikisida för smärtkurser inom medicinsk vetenskap (MC3023 och MC3024) > Artiklar om smärta > Instruktioner till uppgift 2: Artiklar om smärta

Instruktioner till uppgift 2: Artiklar om smärta

  Table of contents
  No headers

  För betygskriterier se studiehandledningen

   

  Uppgift 2:1

  I den här uppgiften ska du först skriva en egen artikel (uppgift 2:1), därefter granska några artiklar som andra studenter skrivit (uppgift 2:2) och slutligen reflektera över de kommentarer du fått av andra och eventuellt använda kommentarerna för att förbättra din egen text.

   

  Välj att fördjupa dig kring ett av de teman som finns på föregående sida. Mer information om varje tema finns under respektive rubrik. När du sedan ska börja söka litteratur kan det vara bra att först leta efter grundläggande litteratur där du kan läsa in dig på området, t ex kurslitteraturen eller andra aktuella fackböcker. Därefter ska du leta upp, läsa och reflektera över minst två vetenskapliga artiklar. Det kan vara antingen originalartiklar eller översiktsartiklar som beskriver det valda området. Minst fyra källor är en riktlinje (t.ex. två böcker + två vetenskapliga artiklar).

   

  Din egen artikel ska vara en välstrukturerad sammanhållen text där du beskriver området med hjälp av litteraturen. Omfattningen ska vara motsvarande 2-3 A4-sidor (7500-12 000 tecken inkl. blanksteg). Formen för artikeln är ganska fri och du väljer själv om du vill använda underrubriker eller inte. Litteraturhänvisningar ska finnas i den löpande texten, och artikeln ska avslutas med en referenslista så man ser varifrån underlaget är hämtat. Arbetet skall vara skrivet med egna ord. Text får inte kopieras ur andra källor utan att citattecken används och källan finns angiven.

   

  Se till att du befinner dig på rätt ställe i wikin när du skapar din nya sida, d.v.s. på den sida där det finns en introduktion till det tema du valt. Du kan benämna din sida med uppgiftens namn följt av dina initialer, t ex: Smärta och kön (AA), eller om du t ex skriver om ett specifikt smärttillstånd: Främre knäsmärta (BB). När du påbörjat och sparat din egen sida ska du gå tillbaka till startsidan för ditt område och skapa en länk. Skriv in din rubrik på en ny rad och skapa en länk från den texten. Din text ska läggas ut här i wikin senast 13 december.

   

  Uppgift 2:2

  Med start tidigast 14 december ska du nu läsa och kommentera minst fyra andra studenters arbeten. Du ska välja en artikel från vart och ett av de områden där du inte själv har skrivit en text (Akut och långvarig smärta, Smärta och kön osv).

   

  Den här gången är uppgiften inte att ändra i texterna, utan att reflektera, kommentera och ev. föreslå förändringar. I fältet längst ner, "add comment", skriver du dina kommentarer. Skriv inte bara att "det här var bra!". Här krävs en analys av innehållet i texten. Du kan försöka belysa problematiken på ett annat sätt, föreslå en källa som kan vara värdefull i sammanhanget eller föreslå hur texten kan bli mer lättbegriplig. Om någon skriver en kommentar till ditt arbete som du inte håller med om så bemöt gärna detta och motivera varför så att ni får igång en diskussion runt det ni skrivit. Kommentarerna ska vara färdiga senast 19 december.

   

  Uppgift 2:3

  Nu ska du värdera de kommentarer och reflektioner du fått om din egen text. Gör det genom en slutkommentar där du reflekterar över ditt eget behov av ytterligare kunskapsinhämtning inom området. Du kan med fördel - men måste inte - använda kommentarerna för att förbättra din text. Slutkommentar och eventuella ändringar i texten ska vara klara senast 23 december.

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.