Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025, vt 2018

Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025, vt 2018

  Table of contents
  No headers

  Välkommen till wikisidan för kursen Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, MC3025.

  Här kommer du som kursdeltagare att genomföra ditt fördjupningsarbete. Syftet med detta är att du mer i detalj ska få studera sambanden mellan fysisk aktivitet och hälsa vid en viss diagnos eller sjukdomsgrupp som du själv väljer. Du kommer genom arbetet också att få öva din förmåga att formulera en specifik frågeställning, och att söka, sammanställa och kritiskt granska vetenskaplig evidens utifrån den frågeställningen.

  Innan fördjupningsarbetet är klart och kan presenteras den sista kursveckan finns ett antal ”hållpunkter” under vägen då vissa textavsnitt eller moment ska vara färdiga, och då du får kommentarer och råd från medstudenter eller lärare. Hållpunkterna kallas i schemat wiki 1, 2, 3 osv. Instruktioner för fördjupningsarbetet finns både som PDF i Fronterrummet och här i wikin på länken nedan.

  Instruktioner för fördjupningsarbetet >>

   

  Fördjupningsarbeten

   
   

   

   

  Instuderingsfrågor till föreläsningarna >>

   

  Hjälp på vägen:

  Läs kortfattat om hur du skriver och redigerar i wikin

  Titta på filmen om hur du använder wikin och en film som beskriver hur man skapar länkar

  Läs om hur du skriver referenser och hur du undviker plagiering på bibliotekets sida om akademiskt skrivande

  Titta på en introducerande film om hur du skriver referenser

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.