Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar > Vaccinationer

Vaccinationer

  Table of contents
  1. 1.  
  2. 2. Vaccinationer/studieuppgift 3:1

   

  Vaccinationer/studieuppgift 3:1

   
   
  Ni ska skriva ett arbete om vaccinationer, vilken typ av vaccination fördelas senare. Arbetet ska innehålla en beskrivning av patofysiologi för den sjukdom vaccinationen är mot. Vilken verkningsmekanism har vaccinet, finns det adjuvans i vaccinet och hur fungerar det? Behövs booster doser i så fall hur ofta, när och varför alternativt varför inte. Vilka vaccineras med den aktuella vaccinationen, finns det några riskgrupper?
   
  Omfattningen får vara maximalt ca 3 A4 sidor text. Efter texten får ni gärna lägga in länkar till intressanta artiklar, filmer, radioprogram, bilder etc för att göra er beskrivning så levande och heltäckande som möjligt. De källor ni använder som faktaunderlag till själva texten ska ni dock förhålla er mycket kritiska till. Särskilt när det gäller internetsidor ska ni fundera över vem som ligger bakom innehållet, om det framgår vem som är författare, vem som faktagranskat etc. När ni skriver er text ska ni ange referenser både i den löpande texten och i en avslutande referenslista.
   
  Observera att texten ska vara skriven med egna ord. Text får inte kopieras ur andra källor utan att citattecken används och källan finns angiven. Texten ska läggas ut här i wikin senast 08.00 den 20 december.
   
   
   
   
  Uppgift 3:2
   
  Nu ska alla enskilt förbättra minst två texter som någon annan grupp skrivit. Kommentarer görs i add comment. Detta arbete kan påbörjas tidigast 20 december och ska vara klart senast 3 januari kl 08.00.
  Gruppen justerar och lämnar in slutgiltligt arbete senast 12.00 den 9 januari.
   
  Uppgift 3:3
   
  Redovisning den 21 januari sker både muntligt och skriftligt genom att varje grupp tar fram en poster om de vaccinationer man har skrivit om. Denna poster ska vända sig till allmänheten, alla postrar ska vara uppsatta senast kl. 08.50 för att alla ska hinna redovisa utan stress.
  Den muntliga redovisningen sker genom att varje grupp muntligt berättar om det viktigaste vad gäller just de vaccinationer gruppen har skrivit om i 10 minuter (OBS! tiden måste hållas). Därefter följer en diskussion och för att den ska bli så bra som möjligt ska alla arbeten vara genomlästa så att ni kan diskutera dessa.
   
   
  Uppgift 3:4
   
  Varje grupp ska även skriva om:
   
  Hur bemöter man föräldrar/personer som är tveksamma till vaccinationer. Hur kan ni göra dem mindre osäkra? Sök minst en artikel på området som stödjer ert resonemang.
   
  Omfattningen är max 1 A4 sida. Detta ska vara klart senast 9 januari kl 12.00. Detta kommer vi även att ha en diskussion om på redovisningsdagen den 21 januari.
   

  Grupp 9

  Grupp 10

  Grupp 11

  Grupp 12

  Betygskriterier vaccinationer

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.