Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi, MC3026 HT17

Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi, MC3026 HT17

  Table of contents
  No headers

  Välkommen till wikisidan för kursen ”Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi, MC3026”

  Här kommer du som kursdeltagare att skriva ett PM-arbete. Syftet med PM-arbetet är att fördjupa era kunskaper om vetenskapliga metoder. Ni kommer genom arbetet också att få öva er förmåga att formulera frågeställningar och syfte samt motivera val av metod för att undersöka era frågeställningar i ett tänkt forskningsprojekt. Ni kommer dessutom att få redogöra för etiska överväganden och vid behov skriva en forskningsetisk ansökan till Högskolan Dalarnas forskningsetiska nämnd. PM-arbetet ska skrivas två och två och kan med fördel skrivas som förberedelse för examensarbetet.

  PM-arbetet inleds redan den första kursveckan och fortsätter under hela kursen parallellt med den övriga undervisningen. Innan arbetet är klart och kan presenteras samt opponeras på den sista kursveckan finns ett antal ”hållpunkter” under vägen då vissa delar ska vara färdiga. Hållpunkterna kallas i schemat wiki 1, wiki 2, wiki 3, skriftligt PM samt examinerande seminarium av PM.

  Instruktioner för PM-arbetet finns både som PDF i Learn och här i wikin på länken här: Instruktioner.


  För att skapa en sida för ert PM-arbete, tryck på PM-arbeten här under och skapa en ny sida. Namnge sidan med titeln på ert arbete och era namn.

   

  PM-arbeten

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.