Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht2017 > Sjukdomar > Psoriasis

Psoriasis

  Table of contents
   1. 1.1. Etiologi
   2. 1.2. Symptom
   3. 1.3. Diagnostik
   4. 1.4. Behandling
   5. 1.5. Att leva med psoriasis
   6. 1.6. Referenser
  1. 2.  

  Psoriasis är en kronisk inflammatorisk systemsjukdom (Psoriasisförbundet 2017e) där nya hudceller bildas i för snabb takt. På hudytan klumpar sen dessa celler ihop sig och bildar fjäll. För att ge näring åt alla nya celler så ökar blodet sin genomströmning vilket gör att huden under fjället är röd. Utslagen kan sitta varsomhelst på kroppen, dock är det vanligast att de sätter sig i hårbotten, på knäna och på armbågarna (Setterberg 2011). I Setterberg (2011) står psoriasis under hudsjukdomar, men det är idag känt att det är mer än så (Psoriasisförbundet 2017d). Som en systemsjukdom är det inte bara huden som kan drabbas, utan även andra organ. Samsjuklighet är vanligt och det finns samband till andra sjukdomar som till exempel diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (Psoriasisförbundet 2017d). Personer med psoriasis brukar ha ”dåliga” och ”bra” perioder, med mer eller mindre psoriasis, vissa kan ibland vara helt symptomfria under långa perioder (Setterberg 2011).

  I Sverige har cirka 300 000 personer psoriasis vilket betyder att den är en av våra vanligaste folksjukdomar (Psoriasisförbundet 2017b). Nästan samma procentandel, 2% av befolkningen, går att se i resten av Europa och Nordamerika (Boehncke & Schön 2015).

  Etiologi

  Det är inte helt klarlagt vad som orsakar psoriasis, men det finns en viss ärftlighetskomponent och ofta verkar det behövas någon utlösande faktor som till exempel stress, infektioner eller vissa läkemedel (Setterberg 2011, Psoriasisförbundet 2017e). Psoriasis är inte en sjukdom som smittar (Psoriasisförbundet 2017e).

  Symptom

  Det finns olika former av psoriasis, som kan se lite olika ut och sitta på olika ställen på kroppen. Plack-psoriasis är den absolut vanligast formen och är några centimeter stora, runda, fjällande utslag, som oftast sitter på armbågarna, knäna, hårbotten, nedre delen av ryggen och ofta symmetrisk på båda sidor av kroppen. Det finns guttat psoriasis som ofta visar sig som droppstora prickar på huden, och ofta drabbas stora delar av kroppen. Invers psoriasis sitter oftast i hudvecken, utslagen är rodnande med en glansig yta. Man kan även få psoriasis i naglarna, det kan röra sig om allt från gulnande naglar, till gropar till att naglarna blir helt förstörda (Boehncke & Schön 2015, 1177 Vårdguiden). Psoriasisartrit drabbar cirka 40% av alla de med psoriasis, vilket leder till smärta i lederna, rörelsehinder och i värsta fall ledförstörelse (1177 Vårdguiden).

  Diagnostik

  Diagnos ställs genom att läkaren undersöker patientens hud, och ofta kan läkaren direkt på plats konstatera om det är psoriasis eller ej. Läkaren ser efter om utslagen sitter på de ”typiska” platserna för psoriasis och om huden är röd under fjället. Läkaren frågar även hur och när utslagen visar sig samt om psoriasis finns i släkten, eftersom ärftlighet troligtvis är en komponent för sjukdomen. Ibland kan även ett hudprov behöva tas för att säkerställa diagnos (1177 Vårdguiden).

  Behandling

  I vissa fall kan psoriasis försvinna av sig själv, men oftast är den en livslång sjukdom. Eftersom det inte går att bota psoriasis så består behandlingen av symtombehandling. Dvs att behandlingen inriktas på att linda de symtom som sjukdomen ger upphov till. Det kan handla om att smörja in sig med olika sorters salvor, ultraviolett ljus, solning och salta bad (Setterberg 2011). Det kan ta upp mycket tid i vardagen till behandling, den ska vara regelbunden och kan kräva många etapper: avfjällning, insmörjning och intorkning (Psoriasisförbundet 2017f, 1177 Vårdguiden). Vid svåra fall kan det vara aktuellt med invärtes behandling i form av t.ex. cellhämmare, som även hjälper mot psoriasisartrit, eller biologiska läkemedel som påverkar den inflammatoriska sjukdomsprocessen. Vid psoriasisartrit är även sjukgymnastik viktigt (Psoriasisförbundet 2017b).

  Att leva med psoriasis

  Att ha psoriasis kan påverka självkänslan starkt och därmed påverka vardagen. Det är en sjukdom som syns, vilket kan hindra i kontakten med omgivningen, då det kan uppfattas som äckligt samt att det även finns en rädsla för att det ska smitta. Psoriasis är ofta kronisk och utvecklas i nästan hälften av fallen innan individen fyllt 25 år. Att som ung få en kronisk och synlig sjukdom kan vara svårt att hantera (Setterberg 2011, Ung med psoriasis). En studie visar att psoriasis påverkar den psykiska delen av livet lika negativt som att leva med andra kroniska sjukdomar såsom cancer och depression (Rapp, Feldman, Exum, Fleischer, Reboussin 1999). Psoriasisförbundets medlemsundersökning 2006 visade att 7 av 10 upplevde att psoriasis påverkade deras livskvalitet negativt (Psoriasisförbundet 2017a). Stress är en utlösande faktor för psoriasis, samtidigt som man kan bli stressad av psoriasis! Bland annat är planering för regelbunden behandling en stor stressfaktor (Psoriasisförbundet 2017c).

  Idag går stöd att få hos t.ex. Ung med psoriasis, Psoriasisförbundet samt hos speciella livsstilsmottagningar (1177 Vårdguiden).

  Det finns vissa tecken på att ens livsstil påverkar psoriasis, en dålig livsstil verkar påverka psoriasis negativt. Det finns samband mellan psoriasis och livsstilssjukdomar som till exempel diabetes, fetma och depression (1177 Vårdguiden). Utifrån informationen om livsstilspåverkan (1177 Vårdguiden, Psoriasisförbundet 2017b) är en egen tolkning är att det går att påverka i både en negativ och en positiv cirkel. Dels kan psoriasis göra så att det psykiska måendet försämras vilket kan leda till isolering, tröstätning, stress, mer alkohol, rökning, dåligt med motion etc., vilket gör så att psoriasisen blir värre, vilket leder till ännu mer isolering och så vidare. Om man istället lever hälsosamt, med motion, bra mat, sociala aktiviteter etc. så påverkas även psoriasisen positivt och syns mindre, vilket leder till ännu positivare leverne.

   

   

   


   

  Referenser

   

  1177 Vårdguiden Senast uppdaterad: 2017-05-16: Psoriasis. Redaktör: Åsa Schelin, 1177 Vårdguiden. Granskare: Marcus Schmitt-Egenolf, professor, hudläkare, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

   https://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Psoriasis/Hämtad 2017-11-01

   

  Prof Boehncke, Wolf-Henning MD och Prof Schön, Michael P MD 2015: Psoriasis. I: The Lancet Volume 386, Issue 9997, 5–11 September 2015

   

  Psoriasisförbundet 2017: Livsstil och livskvalitet. Publicerad 2017-10-05. Uppdaterad 2017-10-29. Hämtad 2017-11-01 från https://www.psoriasisforbundet.se/fa...-livskvalitet/

   

  Psoriasisförbundet 2017: Psoriasis och egenvård. Hämtad 2017-11-01 från https://www.psoriasisforbundet.se/fakta-o-rad/materialbanken/

   

  Psoriasisförbundet 2017: Psoriasis och stress. Publicerad: 2017-10-10

  Uppdaterad: 2017-10-16. Hämtad 2017-11-01 från https://www.psoriasisforbundet.se/fakta-o-rad/om-psoriasis/livsstil-och-livskvalitet/psoriasis-och-stress/

   

  Psoriasisförbundet 2017: Samsjuklighet vid psoriasis. Publicerad: 2017-08-30.

  Uppdaterad: 2017-10-06. Hämtad 2017-11-01 från https://www.psoriasisforbundet.se/fakta-o-rad/om-psoriasis/samsjuklighet-vid-psoriasis/

   

  Psoriasisförbundet 2017: Vad är psoriasis? Publicerad: 2017-08-30.

  Uppdaterad: 2017-10-29. Hämtad 2017-11-01 från https://www.psoriasisforbundet.se/fakta-o-rad/om-psoriasis/

   

  Psoriasisförbundet 2017: Utvärtes behandling. Publicerad 2017-10-04. Hämtad 2017-11-01 från https://www.psoriasisforbundet.se/fakta-o-rad/om-psoriasis/behandling-av-psoriasis/utvartes-behandling-av-psoriasis/

   

  Rapp, Stephen R. PhD, Feldman, Steven R. MD, PhD, Exum, M.Lyn MA, Fleischer, Alan B.  Jr MD, Reboussin, David M.  PhD 1999: Psoriasis causes as much disability as other major medical diseases. Winston-Salem, North Carolina. I: Journal of the American Academy of Dermatology. Volume 41, Issue 3 1999.

   

  Setterberg, Elsie 2011: Medicin 1 och 2. Stockholm: Liber

   

  Ung med psoriasis. Om psoriasis. Hämtad 2017-11-01 från http://ungmedpsoriasis.se/om-psoriasis/

   

   

   

   

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Tycker du har skrivit en intressant artikel om psoriasis. Välskrivet och du fångade mitt intresse bra genom tydlighet och relevant fakta. Bra sammanfattning tillsammans med dina egna tolkningar. Ett litet stavfel som jag la märket till var under rubriken behandling, där du har skrivit linda istället för lindra (en bagatell). Sen undrar jag en sak, du skriver i första stycket att det inte bara är huden som kan drabbas, utan även andra organ. Vet du vilka organ och på vilket sätt de drabbas?
  Bra jobbat!!
  Posted 13:35, 11 Dec 2017
  En välskriven och innehållsrik artikel. Svår sjukdom att berätta om då det fortfarande finns många frågetecken angående anledning och hur den fungerar. Jag har själv läst en del om sjukdomen och någonting jag skulle ha tagit med i artikeln är informationen om att psoriasis räknas som en autoimmun sjukdom. Att systemfelet uppstår i immunförsvaret vilket gör att kroppen skadar den egna vävnaden. Bra jobbat!
  Posted 22:46, 18 Dec 2017
  Bra upplägg på texten och enkelt att förstå. Du använder dig av många källor vilket ger en väl informerad text och trovärdig läsning. Bra källhänvisning i texten. Två frågor som dök upp under min läsning var om alla former av psoriasis kan försvinna av sig självt? Samt, hur vanligt är det att det försvinner av sig självt? Bra jobbat, intressant läsning!
  Posted 07:59, 21 Dec 2017
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.