Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht2017 > Sjukdomar > Njursvikt

Njursvikt

  Table of contents
  No headers

  Inledning

  Våra njurar är livsviktiga för vår kropp. Stefan Jacobson, professor i njurmedicin, beskriver njursvikt som en sjukdom som ökar i dagens samhälle. Detta beror på att vi lever längre och njursjukdomar är till stor grad åldersrelaterade (Jacobsson, 2017). Man räknar med att 10 % av svenska befolkningen har tecken på kronisk njursjukdom och siffrorna stiger (Seeberger, 2011).

  Vad gör njurarna

  ”För att förstå vad som händer vid njursvikt måste man förstå hur njurarna fungerar” (Seeberger, 2011). Kroppen har två njurar, men klarar sitt arbete med bara en – man kan säga att vi har en i ”reserv”. Njurarna har den viktiga uppgiften att hålla en balans i vår kropp genom att rena blodet som cirkulerar genom dem och hålla vätskebalansen. Detta innebär också att hålla salt- och syrabalansen jämn i kroppen och kontrollera utsöndringen av slaggämnen för att förhindra förgiftning i vårt system. Vid njursvikt betyder det oftast att denna balans av någon anledning inte fungerar som det ska (Njurförbundet; 1177, 2017, Seeberger, 2011).                 

  Vad kan hända då njurarna inte fungerar

  Vid en nedsättning i njurarnas funktion försöker dessa kompensera rubbningen. Det handlar främst om att minska reabsorptionen av vatten i njurarna då filtrationen försämras. Resultatet blir en mer utspädd urin, och att man behöver kissa oftare, vilket ger behov av ett större vätskeintag. Minskad reabsorption fungerar tills njurfunktionen ligger på ungefär 15%, men om njurfunktionen försämras ytterligare börjar kroppen i stället spara vätskan om man fortsätter dricka mer än vad som behövs. Detta kan innebära svullna kroppsdelar samt en ökning av blodtrycket eftersom det då finns för mycket vätska i blodbanan som gör att hjärtat får arbeta hårdare. (Seeberger, 2011, Henriksson, Rasmusson, 2003, 2013)

  Orsak och symptom

  Vanligast är kronisk njursvikt. Sjukdomen kan pågå under många år innan den upptäcks och ger i början oftast inga symtom. Denna form av njursvikt kan påverka och skada vävnader och organ. Det finns inga direkta svar varför sjukdomen uppstår (Jacobson,S) men det finns riskfaktorer som diabetes, högt blodtryck, åderförfettning, övervikt och ålder (Njurförbundet; 1177, 2017). Det finns även andra sjukdomar som kan leda till kronisk njursvikt. Dessa delas in i:

  -Primära sjukdomar. Dessa kan vara inflammatoriska sjukdomar, tumörsjukdomar, ärftliga eller medfödda sjukdomar.

  -Sekundära sjukdomar. Där grundorsaken till njursvikten kan vara diabetes eller inflammatoriska kärlsjukdomar.

  Kronisk njursvikt brukar delas upp i fem stadier, beroende på hur långt gången sjukdomen är.

  Stadie1-2 ger oftast inte några tydliga symtom eller provsvar.

  Stadie 3 betyder måttlig nedsättning av njurfunktionen och kan visas efter provtagning. De kan också ge symtom som trötthet, aptitlöshet och klåda på kroppen.

  Stadie 4-5 betyder avancerad eller svår njursvikt, där njurfunktionen är nere på under 15%. Detta stadium kan ge symtom som huvudvärk, illamående, kräkningar, svullna kroppsdelar, svårt att andas, rubbningar i hjärtrytmen och kan ge huden och andedräkten en unken och syrlig doft. (Njurförbundet; Njurdagboken, 2014; Setterberg, 2011).

  Det finns även akut njursvikt. Här kommer sjukdomen inom ramen av några dagar eller veckor och uppkommer ofta på grund av någon form av hinder för urinen att lämna njurarna. När män drabbas av detta kan det bero på förstorad prostata. Akut njursvikt kan också bero på svår diarré, kaskadkräkningar, inre blödningar, blodförgiftning eller reumatiska tillstånd. (Njurförbundet; 1177, 2017)

  Behandling

  Behandling riktar ofta in sig på att bromsa upp sjukdomen då det inte finns något direkt ”bot”. Vid behandling riktar man in sig på att lindra symtom som sjukdomen ger samt ge konsultation. Ett exempel kan vara symptom med högt blodtryck i långt gången njursvikt. Läkare kan då skriva ut blodtryckssänkande medicin och sjukgymnast utforma ett träningsprogram. Träning kan hjälpa till att sänka blodtrycket och bygga upp muskelmassa, vilket är bra pågrund av att en njursjukdom kan göra att muskelmassan försvagas. I vissa fall har njursvikten gått så långt att det behövs en behandling i form av dialys (innebär att blodet renas genom en maskin på sjukhus eller i hemmet via en kateter som opereras in i bukhålan). Det kan även ibland krävas en njurtransplantation om sjukdomen nått så långt att njurarna förlorat sin funktion. (Setterberg, 2011; Njurförbundet; 1177, 2017)

  Reflektioner

  Antal insjuknanden tycks bero på att symptom är diffusa eller inte uppmärksammas nog i vården. Skulle fler drabbade få hjälp i tid skulle det förbättra livskvalitén för de som insjuknat och behovet av transplantationer skulle förmodligen minska, då även vårdköerna, och sannolikt skulle vård kvalitén förbättras. Vi kan då i stället spara våra hårt hållna resurser och lägga dessa på mer forskning i området. En annan reflektion är att om skolan lade ner mer tid på undervisning om kroppen samt vikten i näringslära och gymnastik så skulle även det förmodligen minska antalet insjuknanden i längden.

  Referenser

  Seeberger, A. (2011). Njurarna, De som håller oss i balans, (s 5, 17, 33, 47, 94), Karolinska Institutets Forskare Skriver

  Setterberg, E. (2011). Medicin 1 och 2, (kap 11, s 387-389), LiberAB

  Henriksson,O. Rasmusson,M. (2003, 2013) Fysiologi med relevant anatomi, tredje upplagan, (Kap 7, s 218-228), Studentlitteratur

  Jacobsson, I. (2007) Upptäck Njursvikt.Tidningen Apoteket, Nr 1, Hämtat 2017-12-21, https://www.apoteket.se/om-apoteket/tidningen-apoteket/upptack-njursvikt.

  1177 Vårdguiden. (2017). Njursvikt. Stockholms läns landsting, Hämtat 2017-12-22, https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-...ikt/#section-7

  Njurförbundet.(U.Å). Njursvikt- Den tysta sjukdomen. Sundbyberg. Njurförbundet, Hämtat 2017-12-21, http://www.njurforbundet.se/uploads/...entysta....pdf

  Pagels,A., Wång,M., Eriksson, A., Magnusson,A., Melander,S. (2014). Njursviktens fem stadier, Njurdagboken, Sundbyberg, Njurförbundet, Hämtat 2017-12-19, http://www.njurdagboken.se/njurarnas-funktioner-sjukdomar/njursviktens-fem-stadier/

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  Det märks att du läst mycket, och verkligen jobbat på att sätta dig in i ämnet. En bra skriven artikel även om ämnet nog både behövt och förtjänat lite mer utrymme (vilket jag vet att du inte kunnat påverka). En liten detalj, när du anger flera källor, kom ihåg att separera dem med semikolon istf komma. Annars inget att anmärka på!
  Posted 18:18, 2 Jan 2018
  En artikel som är enkel att läsa och förstå. Bra att du tydligt delat upp de olika stadierna av sjukdomen! Jag tänkte på en sak, du skrev att njursjukdom är en åldersrelaterad sjukdom och att ca 10% av befolkningen har det. det hade varit intressant att se mer vid vilken ålder de flesta drabbas, skillnad mellan kvinnor och män?
  Bra jobbat!
  Posted 11:20, 4 Jan 2018
  Lättläst och välskriven artikel! Jag gillar att du först förklarar hur en frisk njure fungerar för att sen beskriva själva sjukdomen. Det gör det lättare att förstå resten av innehållet. Fin reflektion på slutet också! Det är nog många sjukdomar och sjukdomstillstånd som skulle kunna förebyggas bara samhället får upplysning om de.
  Posted 22:41, 9 Jan 2018
  Tack för bra feedback :) Angående ålder och skillnad mellan könen vid en kronisk njursjukdom finns det studier på detta. Inget jag fick plats med i denna kompakta artikel, dock väldigt intressant. Enligt läkartidningen.se står denna fråga gällande majoritet kvinna/man och kronisk njursjukdom i konflikt, beroende på studie, stadie och land. Bifogar länken om någon är mer intresserad ! :)
  http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2013/05/Kronisk-njursjukdom--ett-folkhalsoproblem/
  Posted 23:12, 9 Jan 2018
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.