Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht2017 > Sjukdomar > Lungcancer

Lungcancer

  Table of contents
  1. 1. Former av lungcancer
  2. 2. Orsak
  3. 3. Symptom
  4. 4. Behandling

  Fakta

  Sjukdomen innebär att det bildas en cancertumör i en av lungorna. Lungcancer kan sprida sig från lungorna till andra delar av kroppen och bilda dottertumörer. De vanligaste formerna av lungcancer är skivepitelcancer, adenocarcinom och småcellig lungcancer (Schultz, 2017). I Sverige drabbas ungefär 3500 personer av lungcancer varje år. Nio av tio som drabbas är rökare och lungcancer är den femte vanligaste cancerformen (Nestor, 2013). Förr var majoriteten män som drabbades men nu ser man en stor ökning hos kvinnor. Det finns bevis på tydliga samband med rökning och lungcancer (Setterberg, Sjukdomar i andningsorganen, 2011).

  Former av lungcancer

  Det finns två stora huvudgrupper av lungcancer. Småcellig och icke småcellig lungcancer. Cancercellerna ser olika ut och utgår från olika platser i lungan. Småcellig lungcancer är tätt packade och mycket små celler som växer väldigt fort. När denna form upptäcks brukar den ofta vara spridd utanför bröstkorgen. Hos den icke-småcelliga formen finns ett antal undergrupper. De två vanligaste är skivepitelcancer och adenocarcinom. Den näst vanligaste formen är skivepitelcancer som utgår från lungans bronker och bildas i skivepitel. Adenocarcinom är den vanligaste formen och ökar allt mer och växer från körtelceller ur lungans slemhinna (Hedefalk, 2015).

  Orsak

  Ämnen som radon och asbest ökar risken för lungcancer. Radon kan finnas i en del bostadshus och asbest i tidigare arbetsmiljöer (Nestor, 2013). Luftföroreningar som bilavgaser är också en risk. Fram till 1975 använde man blåbetong som byggnadsmaterial till hus, denna blåbetong innehåller radon. Dammet till asbest innehåller små fibrer som fastnar i lungorna. Asbest är dock förbjudet i Sverige sedan 1982 men kan fortfarande vara en orsak till att man får lungcancer då utvecklingen av sjukdomen tar lång tid. Men det som orsakat lungcancer i nio av tio fall är rökning. Att kombinera rökning med cancerogena ämnen förstärker risken betydligt mer. Lungcancer kan till viss del vara ärftlig, men det finns ingen stadig bevisgrund för det (Schultz, 2017).

  Symptom

  Som med de flesta sorters cancer kan symptomen komma mycket långsamt innan man misstänker någon form av sjukdom. Symptomen för lungcancer kan också bero på annan sjukdom i lungorna. Några av symptomen vid lungcancer är;
  - Pipande eller väsande andning
  - Ihållande hosta
  - Hosta upp blod
  - Smärta/ömhet i bröstkorgen
  - Återkommande lunginflammationer

  Man kan både ha ett av symptomen eller fler. Men man måste inte känna problem just kring andningen vid lungcancer. Andra symptom kan också vara plötslig viktnedgång, ovanlig trötthet och förlorad aptit (Schultz, 2017).

  För att upptäcka lungcancern är det vanligast med en lungröntgen eller datormografi. Ibland gör läkaren också något som kallas bronkoskopi som innebär att ett böjligt rör förs ner i luftrören. Bronkoskopet (röret) ger bilder i en bildskärm och det är även möjligt att ta prover genom röret. Om provtagningen och bilderna gav otillräcklig information kan man göra cellprov. Det går till så att läkaren för in en nål genom bröstkorgen där man tror att det finns en tumör. Sedan analyserar man provet. Det är vanligt vid lungcancer att man måste genomgå fler undersökningar för att säkerställa att cancern inte spridit sig. Det kan exempelvis vara ultraljudsundersökning av levern (Schulz, 2017). 

  Behandling

  Utifrån cancertumörens storlek och position samt patientens skick bestäms vilken form av behandling som görs. Vanligt vid lungcancer är cytostatica, strålbehandling och operation. Att som rökare sluta röka innan behandling påbörjas är fördelarna många. Bättre återhämtningsförmåga eftersom blodcirkulation och kondition förbättras, samtidigt läker såren snabbare i lungorna. Upptäcks sjukdomen tidigt kan nästan alla former av lungcancer opereras. Operationen kallas lobektomi och innebär att man opererar bort den lunglob som tumören finns i. Vänster lunga har två lunglober medan den högra har tre. Om cancern inte är begränsad i en lunglob brukar hela lungan tas bort. Är cancertumören stor är det vanligt att man behandlar med cellhämmande medel (cytostatica) efter operationen. Det gör man för att döda eventuella cancerceller som finns kvar och på så sätt förhindra eventuellt återfall av sjukdomen. Om en tumör endast sitter i lungan men är alldeles för stor för en operation brukar man kombinera behandling med cytostatica tillsammans med strålbehandling. Man kan få cytostatica samtidigt som strålbehandling men det vanligaste är att först få cytostatica och sedan strålbehandling. Målinriktad behandling är läkemedel som direkt riktar sig till cancercellerna och på olika sätt hämmar dem. Sådan behandling kan ges i de fall som cancern spridit sig. Det får man via dropp i blodet eller som tabletter. Men så finns det fall där cancern inte går att bli av med. Patienten får då paliativ vård och innebär att man försöker bromsa sjukdomen och lindra besvären. Målet är då att den drabbade ska kunna leva ett bra liv med sjukdomen i så lång tid som möjligt (Schultz, 2017). 

   

  Referenser

  Nestor, L. (den 22 09 2013). Om lungcancer. Hämtat från cancer.se: http://cancer.se/om-lungcancer/

  Schultz, S. O. (den 31 03 2017). Lungancer. Hämtat från www.1177.se: https://www.1177.se/Dalarna/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Lungcancer/?ar=True

  Setterberg, E. (2011). Sjukdomar i andningsorganen. i E. Setterberg, Medicin 1 och 2 (s. 308). Liber AB.

  Hedefalk, B. (den 28 01 2015). Lungcancer. Hämtat från cancerfonden.se : https://www.cancerfonden.se/om-cancer/lungcancer

  Files (0)

   

  Comments (4)

  Viewing 4 of 4 comments: view all
  En välskriven och lättförståelig artikel enligt mig. Bra att du förklarar bronkoskopi och cellprov för den som inte är insatt i hur det går till. Att du har gjort dina referenshänvisningar i texten till länkar gör det enkelt för läsaren att kontrollera dem. Några frågeställningar som dök upp när jag läste var: "Vid vilken ålder drabbas man oftast?" och "Hur många drabbade överlever?". Du skriver under behandling att hela lungan kan tas bort. Kan man leva med endast en lunga undrar jag då? Eller gör man en lungtransplantation?
  Sen så funderar jag på att flytta då jag vet att det finns blåbetong i mitt hus. ;)
  /Camilla edited 14:11, 23 Nov 2017
  Posted 18:38, 22 Nov 2017
  En bra artikel, håller med Camilla att den är välskriven och lättförståelig. Mycket lärorik och intressant information. Indelning av stycken och överrubriker gör den lättläst. Det enda jag saknade när jag läste var en kort beskrivning av vad skivepitel är för något för dem som inte vet det. I övrigt ett riktigt bra jobb. /Sarah
  Posted 15:12, 2 Jan 2018
  En bra artikel som ger övergripande information om lungcancer. Jag tycker den var lite svårläst pga lite konstiga meningsuppbyggnader, det blev lite "hackig" läsning.
  Posted 14:52, 4 Jan 2018
  Håller med föregående om en bra skriven artikel, men även att det finns lite konstiga meningsuppbyggnader. Tex "Adenocarcinom är den vanligaste formen och ökar allt mer och växer från"
  Jag tycker den är lärorik och intressant, skivepitel kanske skulle förklaras som Sarah föreslog (reagerade på den med)
  Sen fick jag samma fundering som Camilla angående lungtransplantation, kan man leva med en lunga? Tack för bra läsning!
  Madelene
  Posted 23:04, 8 Jan 2018
  Viewing 4 of 4 comments: view all
  You must login to post a comment.