Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht2017 > Sjukdomar > Depression

Depression

  Table of contents
  No headers

  Vad är depression

  Nedstämdhet som kan bero på händelser i livet. En reaktion på något tragiskt. Depression kan vara en följdsjukdom efter en olycka eller fysiska sjukdomar som till exempel stroke, hjärtinfarkt, Parkinsons sjukdom.

  Blir nedstämdheten långvarig går det över till depression, man säger att om nedstämdheten håller i sig i mer än två veckor kan det vara depression och man skall söka vård. Det finns olika former av depression.

  Olika former av depression

  Egentlig depression är en form som delas in i tre typer, man skall komma ihåg att gränserna är flytande mellan de olika typerna. Lätt eller lindrig depression innebär att man mår dåligt inombords, men klarar av det sociala och arbetet. Medelsvår eller måttlig depression gör det svårt att klara av relationer och vardagslivet. Man isolerar sig och orkar inte arbeta eller träffa vänner. Man undviker ofta att visa hur man mår. Svår depression påverkar hela sinnet och psyket, man bryr sig inte om att äta eller dricka, man får dålig självkänsla, tankarna kan i värsta fall styras mot självmord. Givetvis är det olika från fall till fall. (www.1177.se)

  Andra typer av depression är utmattningssyndrom, återkommande depression, dystymi och bipolär sjukdom.

  Utmattningssyndrom beror på stress och skiljer sig lite från depression. Det kan dock finnas samband mellan de två sjukdomstillstånden. Mer om utmattningssyndrom finns på https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Utmattningssyndrom/

  Återkommande depression är precis vad det låter som. Personen har blivit bra eller bättre från sin depression men den återkommer och blir återfallen mer frekventa och personen inte får vård kan det bli en mer allvarlig depression.

  Dystymi liknar egentlig depression- lätt eller lindrig typ. Man känner sig aldrig glad och livet är tungt. Sjukdomen kallas även svårmod, och diagnosen ges om tillståndet har hållit i sig i minst två år.  

  Bipolär sjukdom är en form av depression där psyket/ humöret varvas mellan upprymdhet, mani och omdömeslöshet. En psykiater utreder alltid personen och sätter diagnos. Det finns olika grader av bipolär sjukdom och många klarar av ett vanligt liv med arbete och familj. (https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Manodepressiv-sjukdom---bipolar-sjukdom/)

  Symptom

  Symptom vid de olika formerna av depression går ihop och man kan ha flera symptom samtidigt. Det är svårt att veta vilken form av depression. Man skall söka hjälp om man haft flera symptom över två veckor, och har man självmordstankar skall man söka hjälp direkt.

  ·         Nedstämdhet

  ·         Oro och ångest

  ·         Koncentrationssvårigheter

  ·         Sömnsvårigheter eller man sover överdrivet mycket

  ·         Tappar matlusten eller tröstäter

  ·         Sexlusten kan försvinna

  ·         Tillvaron blir meningslös

  ·         Starkt överdrivna skuldkänslor

  ·         Negativa tankar tar över och självkänslan blir sämre och sämre, meningen med livet försvinner och tankar på döden kommer. Dåliga händelser ältas och man hamnar i en nedåtgående spiral som är svår att ta sig ur.

  ·         Humöret kan bli dåligt eller väldigt ojämnt.

  ·         Värk i kroppen; axlar, nacke, huvud, rygg. Ont i magen och förstoppning kan drabba den deprimerade. Hjärtklappning och andnöd är kraftiga symptom och kan vara depression.

  Behandling

  ·         Fasta rutiner, att kliva upp och gå till sängs samma tid varje dag, ger balans till dygnsrytmen.

  ·         Att äta på fasta tider för att ge kroppen balans i dygnsrytmen.

  ·         Att försöka arbeta i den mån man kan för att känna sig behövd och ha kvar en del av självkänslan.

  ·         Motionera, man har vetat att motion hjälper vid depression och det handlar om att hjärnan påverkas av de olika substanserna som frigörs vid motion. Du kan till exempel bryta negativa tankemönster med hjälp av motion, då detta påverkar hjärnan. Viktiga proteinhalter i hjärnan minskar vid depression, men ökas genom motion. Vi påverkar minnet och inlärningsförmågan vid motion. Vi får bättre självkänsla vid motion och anhedoni motverkas vid motion. (https://depression.se/nyhetsinlagg/d...ot-depression/)  

  Det finns flera olika typer och nivåer av depression och i allvarligare fall kan psykoterapi och antidepressiva läkemedel sättas in. Vilken medicinering som sätts in avgörs från fall till fall. (Socialstyrelsen 2016)

  Referenser

  www.1177.se

  https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/depressionbarn.pdf

  ”Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom- Stöd för styrning och ledning  remissversion 2016”, Socialstyrelsen

  https://depression.se/nyhetsinlagg/d...ot-depression/

  Files (0)

   

  Comments (5)

  Viewing 5 of 5 comments: view all
  En välupplyst artikel om ett vanligt tillstånd som jag tror de flesta upplever mer eller mindre någon gång i livet.
  Väldigt positivt att du hade med länkar där man själv kunde fördjupa sig i vissa ämnen. Jag skulle dock önskat att källorna var tydligare. Några frågor dök upp när jag läste artikeln. Vad är det som gör att vissa får återkommande depressioner? Är det på grund av att kroppen har nedsatt förmåga att tillverka kemiska substanser som får oss att må bra? Och då istället kräver en tillförsel utifrån med hjälp av läkemedel? Jag tycker att det var bra att du klargjorde att det fanns olika typer av depression. Bra jobbat!
  Posted 11:42, 13 Dec 2017
  Depression är ett tragiskt men intressant ämne. Frågan är på vilka grunder det klassas som en sjukdom och inte helt enkelt ett tillstånd? Jag tycker att du har fått med bra information om de olika formerna samt klargjort skillnaden mellan depression och nedstämdhet. En sak som kan vara värt att ta med är att det ofta förekommer att kroppslig sjukdom ligger bakom symptomen. Exempel från 1177.se är att en ökad/minskad halt av sköldkörtelhormon, blodbrist eller höga kalknivåer kan ge symptom som påminner om depression. Det hade även varit intressant att få veta hur antidepressiva läkemedel verkar, för att bota eller lindra sjukdomen.
  Posted 23:18, 18 Dec 2017
  Bra klargörande generellt över sjukdomen och de olika varianterna av depression. Tydligt och lätt att förstå. Det jag undrade lite över var prognosen över depression, finns det någon grupp som lättare drabbas? Samt hur vanligt är det att drabbas av depression? Gör vi alla det någon gång i livet? Vad händer i hjärnan vid en depression och vad har medicinen för påverkan på hjärnan? Vad kan konsekvenserna vara vid medicinering? Hade velat haft mer om bibolär sjukdom och dystymi, men förstår att det är svårt att inte skriva för mycket ;) Bra jobbat!!
  Posted 08:31, 21 Dec 2017
  Depression är ett stort område och jag förstår att det kan vara svårt att få ihop bra fakta på så lite plats. Du har tagit upp många områden men kände tyvärr att det var lite luddigt. Som ovanstående kommentarer hade jag gärna läst mer om medicinering och vilken hjälp man kan få.
  Och motion nämndes som en behandling, rekommenderar man om lugna aktiviteter som promenader eller kan det även vara "explosiv" träning (gym, intervallträning)?
  Annars en bra artikel med tanke på hur brett och olika det kan vara med depression!
  Posted 11:11, 2 Jan 2018
  Hej

  Tack tjejer för bra feedback, jag har inte tagit med medicineringen då det är för stort och jag kan inte sammanfatta det bra. Det är en psykiatriker som avgör vad terapin skall bli. Jag anser att wiki bara är ett första steg i att fördjupa sig. Det var svårt att hitta bra litteratur, och har därför använt nätet och www.1177.se samt socialstyrelsen och www.depression.se som huvudkällor. Jag lade till en del om motion, men kom ihåg att träning och motion är två helt olika saker. Motion är något som vi människor skall ge våra kroppar utan att känna tvång eller utvecklingskrav. Träning är specifika övningar som skall utveckla oss mot ett mål, det är alltså stress inblandat i träning. Har man en depression finns det inget forskat på om HIT-träning eller annan träning skulle vara bra. Jag tror inte man orkar träna på det viset om man är deprimerad på riktigt, då kanske man bara är lite "deppig" på ett normalt sätt.
  Posted 11:22, 4 Jan 2018
  Viewing 5 of 5 comments: view all
  You must login to post a comment.