Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht2017 > Instruktioner till wikiuppgifterna > Instruktioner uppgift 2

Instruktioner uppgift 2

  Table of contents
  No headers

  Under kursens gång ska du läsa alla sjukdomsartiklarna som dina studikamrater har skrivit och reflektera över minst tre artiklar som andra studenter skrivit. I fältet längst ner, "add comment", ska du skriva en kommentar. Skriv inte bara att det "är bra". Här krävs en analys av innehållet i texten. Du kan föreslå hur texten kan bli mer lättbegriplig, få bättre struktur etc. Du kan också tipsa om ytterligare fakta som vore intressanta i sammanhanget, upplysa om en ytterligare källa som kan styrka det som redan skrivits etc.

   

  Kravet för godkänt är att du gjort relevanta kommentarer till minst tre artiklar under kursens gång.

   

  Det är sedan upp till artikelförfattaren att bevaka kommentarerna. Det går också bra att svara på kommentarerna. Om någon skriver en kommentar till ditt arbete som du inte håller med om - bemöt gärna detta och motivera varför så att ni får igång en diskussion runt det ni skrivit. Det är upp till den som först skrivit texten att välja om han/hon vill ändra i texten utifrån de förslag som kommit in.

   

  (Momentet bedöms med betygsskala U-G)

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.