Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, ht2017 > Instruktioner till wikiuppgifterna > Instruktioner uppgift 1

Instruktioner uppgift 1

  Table of contents
  No headers

  Välj en diagnos

  Välj en sjukdom från listan. Skapa först en ny sida för din artikel. För alla praktiska detaljer, gå tillbaka till förra sidan och följ länkarna under "Hjälp på vägen". Som rubrik på sidan använder du namnet på sjukdomen. Skriv först en kort text så att det syns att någon valt sjukdomen (t ex ”Denna sjukdom skriver jag om! / Mia”). Skapa sedan en länk från listan över sjukdomar till den nya sidan.

   

  Skriv en artikel

  Artikeln du skriver ska ge en kortfattad beskrivning av sjukdomen. Du får själva leta bakgrundsmaterial i kurslitteratur, andra böcker, tidskriftsartiklar, på internet osv. Tänk på att vara kritiska till dina källor. När det gäller internetkällor bör du helst bara använda officiella dokument, eller webbsidor med namngiven författare och namngivna faktagranskare. Om du är osäker på trovärdigheten hos t.ex. en internetsida kan du rådfråga läraren. Artikeln ska vara kort, motsvarande 1-1,5 A4-sida (teckenstorlek 12), inte mer. Trots att texten inte får bli för lång är det vikigt att den ger en bred beskrivning av sjukdomen, som ger svar på t.ex. vad den beror på, hur vanlig den är, vilka symtom och besvär man kan ha och vilken typ av behandling som finns. Använd gärna underrubriker.

   

  Referenser

  I en uppsats, artikel eller annan liknande text är det viktigt att det framgår vilka fakta som bygger på andras texter, och vilket som är författarens egna åsikter, observationer etc. Det bör vara så lätt som möjligt för dig själv (eller dina kurskamrater, lärare etc) att hitta tillbaka till informationen och kontrollera källan. Därför används systemet med referenser. Under "Hjälp på vägen" på förra sidan finns mer information, och en film för ”nybörjare i referenshantering”.

   

  Text får ej kopieras

  Tänk på att texten måste vara din egen. Det är inte tillåtet att skriva av eller kopiera meningar eller stycken från böcker eller webbsidor. Högskolan Dalarna ser allvarligt på alla former av plagiat. Det är förstås tillåtet att föra fram egna åsikter eller tankar, och det bör då framgå av texten att det är just dina egna åsikter. Under "Hjälp på vägen" finns mer information också om detta. 

   

  (Momentet bedöms med betygsskala U-VG)

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.