Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1065, ht 2015 > Sjukdomar > Ulcus

Ulcus

  Table of contents
  No headers

  Ulcus kommer från latinet och betyder sår av inre sjuklig orsak.

   

  Allmänt

  I magen har vi saltsyra och pepsin som hjälper oss att bryta ned maten vi äter. Från magsäcken fortsätter matsmältningen i tolvfingertarmen och där börjar även näringen tas upp av kroppen (Heath och Augustin Nilsson, 2008). Själva såret uppkommer när det blir obalans mellan aggressiva och skyddande faktorer i slemhinnan (Ödman, 2015).

  Ett magsår kan utvecklas både i magsäcken, ulcus ventriculi, eller på tolvfingertarmen, ulcus duodeni (Setterberg, 2011).

   

  Orsak

  Länge trodde man att stress och dåliga matvanor låg bakom ett magsår men man har kommit fram till att huvudorsaken till magsår är en infektion med bakterien Helicobakter pylori, (H. pylori) och/eller NSAID-medicinering (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) även kallade coxhämmare.

  Exempel på NSAID-medicin är acetylsalicylsyra, naproxen eller ibuprofen (Ödman, 2015).

  Rökning är även det en bidragande orsak eftersom det påverkar immunförsvaret, dessutom tar läkningen längre tid.

  Alkohol och kaffe kan även det bidra till magsår (Vårdguiden,2014).

   

  Helicobacter pylori

  I mitten på 80-talet upptäcktes ”magsårsbakterien” Helicobakter pylori. Det är en vanligt förekommande bakterie som finns i hela världen. Man har kunnat se ett starkt samband på infektion vid dålig hygien och trångboddhet samt dåligt dricksvatten. Man är osäker på hur bakterien sprids men sannolikt är det genom avföring som kommer i kontakt med vatten eller föda.

  Själva infektionen är kronisk men 80% får inga symptom, resten får sår i tolvfingertarmen eller magsäcken (Folkhälsomyndigheten, 2013).

   

  Förekomst

  Antalet som insjuknar i magsår minskar i västvärlden. Ca 0,8-1,8/1000 invånare och år (Ödman, 2015).

  I Sverige är ca 30% av befolkningen infekterade av H. pylori, bland de yngre 15% och de äldre >50%. Skillnaden tros bero på att levnadsstandarden är högre nuförtiden.

  Det finns inga könsskillnader idag (Läkemedelsboken, 2015).

  Magsår kan utvecklas i alla åldrar men är sällsynt hos barn och ungdomar (Heath et al., 2008).

   

  Symptom

  Det vanligaste symptomet är en smärta vid övre delen av magen. Vid matintag kan besvären öka eller minska. Man kan må illa eller snabbt känna mättnad. Perioder med besvär kan följa av besvärsfria perioder (Vårdguiden,2014).

  Vanligt kan vara att ha ont på natten och tidigt på morgonen. Medicinerna Novaluzid och Novalucol kan tillfälligt lindra symptomen genom att de neutraliserar magsyran.

  Vid ett blödande magsår får man svarta kaffesumpsliknade kräkningar. Avföringen kan vara mörkfärgad, tjärliknande.

  Man kan även ha magsår utan symptom (Heath et al., 2008).

   

  Behandling

  För att veta om magsåret beror på H. pyroli kan man ta en del tester bl a blodprov, avföringsprov eller gastroskopi. Det finns även ett utandningstest, urea test. Bakterien bildar ämnet urea som följer med utandningsluften och därav kan man se om man bär på bakterien.

  Om det är H. polyri bakterien brukar man få protonpumpshämmare (minskar produktion av saltsyra) i kombination med 2 olika antibiotika. Med en kur på 7 dagar blir de flesta bra.

  Om magsåret beror på NSAID-medicinering brukar det räcka med att man slutar ta medicinen.

  Har man däremot ett brustet magsår blir det akut operation.

   

  Om såret finns i magsäcken måste man alltid göra en gastroskopi för att se om det är läkt. Man brukar också ta vävnadsprov på samma gång för att se om cellförändringar finns.

  Däremot om såret är på tolvfingertarmen behövs inte den efterkontrollen om man blivit besvärsfri.

   

  Har man en gång haft magsår är det ovanligt att få det igen, men man kan behöva undvika coxhämmare (Vårdguiden,2014).

   

   

  Referenser

  Ehinger, C, (2014, augusti). Magsår, I1177 Vårdguiden.se. Hämtad 6 december, 2015, från http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Magsar/

   

  Folkhälsomyndigheten. (2013, oktober). Sjukdomsinformation om helicobacter-pylori sjukdom. Hämtad 8 december, 2015, från Folkhälsomyndigheten, http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/helicobacter-pylori-infektion/

   

  Heath, J, Augustin Nilsson, L, (2008, januari). Magsår/Ulcus, I Patientinformation, Sahlgrenska sjukhuset. Hämtad 4 december 2015, från https://www2.sahlgrenska.se/upload/SU/omrade_ostra/Kirurgi/Patientinformation/Patientinformation%20mags%C3%A5r%20080101.pdf

   

  Johnsson, F, Agréus, L, (2015, juli). Sjukdomar i matstrupe, magsäck och tolvfingertarm, I Läkemedelsboken.se. Hämtad 11 december 2015 från http://www.lakemedelsboken.se/kapitel/mage-tarm/sjukdomar_i_matstrupe_magsack_och_tolvfingertarm.html?search=ul&id=b1_25#b1_25

   

  Ödman, B, (2015). Ulcus/Dyspepsi,I Internetmedicin.se. Hämtad 8 december, 2015, från http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=351

   

  Setterberg, E. (2011). Medicin 1 och 2. Stockholm: Liber AB

   

   

  Camilla Tärning, Msk 15

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  Bra! :) Jag blir lite förvirrad över referenserna bara. Det ska inte vara någon punkt mellan texten och referensen. Punkten där emellan gör att man uppfattar att kommande mening börjar med en referens. :) Alltså: text (referens) och sedan punkten för meningen. :)
  Jag undrar om det är någon speciell mat som kan förvärra magsåret, fet mat t.ex?
  Blir man immun mot den bakterien eftersom det är ovanligt att blir drabbad av magsår fler gånger?
  Posted 16:39, 17 Dec 2015
  Hej,
  tack för din kommentar. Så här säger Läkemedelsboken: "En behandling av infektionen lyckas i 70–90% av fallen vid första försöket. Endast någon procent smittas igen i vuxen ålder." Så man verkar inte bli immun mot bakterien.
  När det gäller mat så verkar det inte spela någon roll utan det är mer kaffe och rökning, däremot vid magkatarr gör det skillnad med vilken mat man äter. /Camilla
  Posted 14:47, 23 Dec 2015
  Intressant område, då många drabbas av just magproblem och som även framgår i texten, kan orsakas av bakterien Helicobakter pylori. Bra skrivet och du har fått med det mesta. Det enda jag skulle vilja veta mer om under behandling, är om det finns alternativa metoder än medicinering och kirurgi..
  Posted 14:32, 6 Jan 2016
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.