Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Anatomi, fysiologi och sjukdomslära, MC1065, ht 2015 > Sjukdomar > Njursten

Njursten

  Table of contents
  No headers

  Allmänt

  Njursten upptäcker man oftast i samband med att man behandlas för något annat genom ultraljud eller CT som t ex vid en urinvägsinfektion.

  Om det bildas för hög koncentration av salter i kroppen säger man att de kristalliserar sig och det är dessa kristaller som är njursten. (Grabowska. B, 2013)

   

  Det finns 4st olika urinvägskonkrement (% talar om vilken som är vanligast):
  Kalciumstenar: 70-80%

  Infektionsstenar:10-15%

  Urinsyrastenar: ca 5%

  Cystinstenar: 1% (Damber, J-E, 2014)

   

  Orsak och symtom

  Orsaken till att man får njursten är för lågt vätskeintag. Man behöver få i sig vätska för att det är det som gör att salterna inte koncentreras. Om man har för lite vätska i sig så utsöndras inte salterna som de ska eller så blir de för koncentrerade. (Grabowska. B, 2013)

  Oftast så känner man av symtomen nattetid. Symtomen är smärta runt njurarna, sidorna på ryggen och/eller smärta som strålar upp på ryggen. Man kan även upptäcka blod i urinen själv eller hos vården vid ett urinprov. (Damber, J-E, 2014)

   

   

  Undersökning och behandling

  Det brukar inte råda så stor tvekan kring symtomen vid njursten men vid en undersökning tar man ofta ett blodprov för att se hur stora kalciumhalter man har i blodet (men ett sådant test avgör bara hur hög kalciumhalten är). Andra undersökningsmetoder är att göra en CT eller ultraljud för att fastställa att det är njursten det rör sig om. Smärtstillanden ges och om stenarna är mindre än 5mm ber man oftast patienten att kissa ut dem. Om inte detta går eller om de är större än det angivna måttet görs en så kallad tryckvågsbehandlig som förhoppningsvis krossar stenarna mindre.  Lyckas inte det här kan man få göra en titthålsoperation för att få ut dem. (Grabowska. B, 2013)

   

  Förebyggande behandling

  Om man vet av att man har lätt för att få njursten bör man tänka på att få i sig vätska.  Vid svårare fall får man oftast ta kontakt med en specialist.

  ”Hälften av de som drabbas får det igen inom loppet av 10år.” (Damber. J-E, 2014)

   

  Studier som gjorts

  En undersökning som gjorts av Karolinska Institutet i Solna visar att intag av tillskottet C-vitaminer kan leda till njursten. Orsaken är att njursten består till stor del av vad som finns i C-vitamin. Studien råder därför till att man inte tar tillskottet men att det inte är någon fara att äta frukt med vitaminet. (von Heijne. T, 2013)

  När det gäller undersökningsmetoder för att lokalisera och bekräfta njursten finns en annan studie som har gjorts. Denna studie undersöker vilken metod som främst bör användas: CT eller ultraljud. Man har inte sett att det ena skulle vara bättre än det andra och att man därför bör undvika strålningen man får med CT och istället göra ett ultraljud. (Hansen. A, 2014).”Ultraljudsundersökning är emellertid ej en tillförlitlig metod att utesluta eller påvisa avflödeshinder. Detta gäller speciellt vid nedsatt njurfunktion” (Med. dr Lindqvist. K, 2015)

   

  Referenser:

   

  Damber. J-E, (2014) Läkemedelsboken: Sten- och tumörsjukdomar i urinvägarna. Uppsala: Läkemedelsverket. 

   

  Grabowska. B,(2013-01-21).  Njursten. Hämtad 5 dec, 2015, från 1177

  http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Njursten/

   

  Hansen. A, Läkartidningen. (2014-10-03). (2014;111:C4XC. 42/2014) Ultraljud förstahandsval vid misstänkt njursten.Hämtad 5 dec, 2015, från Läkartidningen:

  http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2014/10/Ultraljud-forstahandsval-vid-misstankt-njursten/

   

  Med. dr Lindqvist. K, Med. dr Svensson. H (2015-09-30). Njursten. Hämtad 5 dec, 2015, från Internetmedicin:

  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1249

   

  von Heijne. T (2013-02-04). För mycket C-vitamin kan leda till njursten. Hämtad 5 dec, 2015, från Svt:

  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/vitamintillskott-kan-leda-till-njursten

  Files (0)

   

  Comments (6)

  Viewing 6 of 6 comments: view all
  Bra skrivet!! Jag tycker det var jättebra gjort att ha hittat studier och forskning, intressant läsning!!
  Posted 11:09, 14 Dec 2015
  Bra och informativ text. Jag tycker texten är lite liten, storlek 14 använde jag för att det skulle bli mer lättläst. Många bra källor. :)
  Posted 21:29, 14 Dec 2015
  Bra skrivet. Funderar på orsaken på njursten, kan det även ha med kosten att göra? För mycket salt i maten, lchf dieter o liknande? Fanns det några siffror på om det blivit vanligare med njursten eller om det minskar?
  Angående liten text så är ett tips att ha ett typsnitt utan serifer när det skall läsas på skärm, ex Arial. Det blir mer tydligt då :)
  Posted 09:49, 15 Dec 2015
  Bra skrivet!! Kanske kan man lägga till den vanligaste komplikationen vid njursten som är infektion och som behandlas med antibiotika och ibland njurkateter för avlastning av njurarna.
  Posted 13:04, 15 Dec 2015
  Bra skrivet. Mycket intressant. Jag är nyfiken på om Njursten kan vara ärftligt?
  Posted 15:14, 28 Dec 2015
  Bra skrivet ! Om man har drabbats av njursten en gång tidigare har man lättare att drabbas igen då senare i livet?
  Posted 19:46, 28 Dec 2015
  Viewing 6 of 6 comments: view all
  You must login to post a comment.