Search:

Amygdala

  Table of contents
  You are currently comparing two old versions - only when you are comparing against the latest version can you revert. Return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 10:19, 14 Sep 2017 by agr with version 10:21, 14 Sep 2017 by h17petla.


  av Peter LamersAnton Grenholm

  ...

  Amygdala består av olika delar.  Den lateral-basolateral nuclei (LA-BLA), evaluerar och bearbetar information från olika delar av hjärnan. Alla sinnesintryck, synen, luktsinne, känsel mm förmedlas till amygdala.
  I relation till smärta är särskilt thalamus, hypotalamus och cerebral cortex viktiga.
  Thalamus är en viktig omkopplingsstation för smärta och ligger nära amygdala. Thalamus ”informerar” amygdala om hotande smärta.
  Den cerebrala cortex levererar bearbetad information om smärta och andra hot, den informationen kommer något senare till amygdala. Även tankar påverkar amygdala.
  I amygdala integreras således all sensorisk information och kognitiv information. (Neugebauer, 2015)

  ...

  Version from 10:19, 14 Sep 2017

  This revision modified by agr (Ban)


  av Anton Grenholm

  ...

  Version as of 10:21, 14 Sep 2017

  This revision modified by h17petla (Ban)


  av Peter Lamers

  ...

  Amygdala består av olika delar.  Den lateral-basolateral nuclei (LA-BLA), evaluerar och bearbetar information från olika delar av hjärnan. Alla sinnesintryck, synen, luktsinne, känsel mm förmedlas till amygdala.
  I relation till smärta är särskilt thalamus, hypotalamus och cerebral cortex viktiga.
  Thalamus är en viktig omkopplingsstation för smärta och ligger nära amygdala. Thalamus ”informerar” amygdala om hotande smärta.
  Den cerebrala cortex levererar bearbetad information om smärta och andra hot, den informationen kommer något senare till amygdala. Även tankar påverkar amygdala.
  I amygdala integreras således all sensorisk information och kognitiv information. (Neugebauer, 2015)

  ...