Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Amygdala

Amygdala

  Table of contents
  No headers


  av Peter Lamers

  Amygdala är en del av det limbiska systemet i den mediala temporala hjärnloben och finns bilateralt i hjärnan. Den ingår i en grupp av subcorticala strukturer som kontrollerar emotioner.
  Amygdala är centrat där information från vår omgivning integreras med fysiologiska, beteendemässiga och affektiva reaktioner. Amygdala reagerar starkt på förändringar i vår omvärld, det kan vara smärta, stress, något man ser, hör eller luktar. Det framkallar en stark emotionell reaktion, autonomt och beteende mässigt. Amygdala har en central roll vid rädsla.(Wright, u.å.)

  Amygdala består av olika delar.  Den lateral-basolateral nuclei (LA-BLA), evaluerar och bearbetar information från olika delar av hjärnan. Alla sinnesintryck, synen, luktsinne, känsel mm förmedlas till amygdala.
  I relation till smärta är särskilt thalamus, hypotalamus och cerebral cortex viktiga.
  Thalamus är en viktig omkopplingsstation för smärta och ligger nära amygdala. Thalamus ”informerar” amygdala om hotande smärta.
  Den cerebrala cortex levererar bearbetad information om smärta och andra hot, den informationen kommer något senare till amygdala. Även tankar påverkar amygdala.
  I amygdala integreras således all sensorisk information och kognitiv information. (Neugebauer, 2015)

  Informationen skickas vidare till en annan del i amygdala, den centrala nucleus (CeA) som är strukturens output. Amygdala tolkar informationen från omvärlden och egna tankar och bedömer de som hot eller något positivt. (Veinante, Yalcin, & Barrot, 2013)
  När den inkommande information som hot, påverkas en rad andra delar i hjärnan.
  CeA har direkta förbindelser med PAG, formatio reticulare, nucleus raphae och påverkar descenderande smärtkontrol systemen, smärta kan inhiberas eller faciliteras. 
  I hypotalamus påverkas hormonbalansen, vilket kan förklara kraftiga fysiologiska reaktioner,  vid rädsla eller smärta.
  I precortex påverkas kognitiva funktioner och affektiv beteende, motivation vid rädsla och smärta.(Veinante m.fl., 2013)

  Långvarig smärta förändrar aktiviteten i Amygdala . Det kan bidra till en ökning av sensoriska komponenter som hyperalgesi. Det kan även leda till beteendeförändringar smärta, som fear-avoidence beteende.(Veinante m.fl., 2013)

   

  Referenser

  Neugebauer, V. (2015). 15. Amygdala pain mechanisms. Handbook of experimental pharmacology, 227, 261–284. https://doi.org/10.1007/978-3-662-46450-2_13

  Veinante, P., Yalcin, I., & Barrot, M. (2013). The amygdala between sensation and affect: a role in pain. Journal of Molecular Psychiatry, 1, 9. https://doi.org/10.1186/2049-9256-1-9

  Wright, A. (u.å.). Limbic System: Amygdala (Section 4, Chapter 6) Neuroscience Online: An Electronic Textbook for the Neurosciences | Department of Neurobiology and Anatomy - The University of Texas Medical School at Houston [neuroscience online]. Hämtad 02 september 2017, från http://neuroscience.uth.tmc.edu/s4/chapter06.html

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.