Search:

Refererad smärta

  Table of contents
  You are currently comparing two old versions - only when you are comparing against the latest version can you revert. Return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 07:26, 12 Sep 2017 by h17hberg with version 07:29, 12 Sep 2017 by h17hberg.

  Central sensitiseringFellokalisering av smärta kan förklaras med två olika fenomen - refererad och projicerad smärta. Refererad smärta upplevs förlagd till områden utanför primärt smärtfokus och kan komma från muskuloskeletala strukturer (muskel (triggerpunkt), led och sena) eller från inre organ (visceral smärta). Den refererade smärtan upplevs i ett område i närheten av där smärtan genereras, är vanligen större än den lokala smärtan och refereras ofta distalt. Ofta upplevs den refererade smärtan i kombination med den lokala smärta men ibland upplevs enbart den refererade smärtan (Borg, Gerdle, Grimby & Stibrant Sunnerhagen, 2006; IASP, 1994; Norrbrink & Lundeberg, 2014; Woong Choi, Jun Park, Ry Lee & Kyoo Kang, 2015). Refererad smärta kan innebära svårigheter vid lokalisering av smärta och kan leda till felaktig diagnostisering (Woong Choi et al, 2015).

  ...

  Version from 07:26, 12 Sep 2017

  This revision modified by h17hberg (Ban)

  ...

  Version as of 07:29, 12 Sep 2017

  This revision modified by h17hberg (Ban)

  Central sensitiseringFellokalisering av smärta kan förklaras med två olika fenomen - refererad och projicerad smärta. Refererad smärta upplevs förlagd till områden utanför primärt smärtfokus och kan komma från muskuloskeletala strukturer (muskel (triggerpunkt), led och sena) eller från inre organ (visceral smärta). Den refererade smärtan upplevs i ett område i närheten av där smärtan genereras, är vanligen större än den lokala smärtan och refereras ofta distalt. Ofta upplevs den refererade smärtan i kombination med den lokala smärta men ibland upplevs enbart den refererade smärtan (Borg, Gerdle, Grimby & Stibrant Sunnerhagen, 2006; IASP, 1994; Norrbrink & Lundeberg, 2014; Woong Choi, Jun Park, Ry Lee & Kyoo Kang, 2015). Refererad smärta kan innebära svårigheter vid lokalisering av smärta och kan leda till felaktig diagnostisering (Woong Choi et al, 2015).

  ...