Search:

Inflammation

  Table of contents
  You are currently comparing two old versions - only when you are comparing against the latest version can you revert. Return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 16:12, 14 Sep 2017 by h17mabon with version 16:18, 14 Sep 2017 by h17mabon.

  ...

  När nociceptorerna aktiveras kommer neuropeptider som substans P (SP) och CGRP att frisättas från nervändsluten vilket ger de typiska symptomen som nämdes ovan. (Kosek et al 2014) En ytterligare effekt som dessa substanser står för är att de gör att neuronet sensitiseras vilket i sin tur ger en ökad smärta..(ref)

  ...

  Version from 16:12, 14 Sep 2017

  This revision modified by h17mabon (Ban)

  ...

  När nociceptorerna aktiveras kommer neuropeptider som substans P (SP) och CGRP att frisättas från nervändsluten vilket ger de typiska symptomen som nämdes ovan. (Kosek et al 2014) En ytterligare effekt som dessa substanser står för är att de gör att neuronet sensitiseras vilket i sin tur ger en ökad smärta.(ref)

  ...

  Version as of 16:18, 14 Sep 2017

  This revision modified by h17mabon (Ban)

  ...

  När nociceptorerna aktiveras kommer neuropeptider som substans P (SP) och CGRP att frisättas från nervändsluten vilket ger de typiska symptomen som nämdes ovan. (Kosek et al 2014) En ytterligare effekt som dessa substanser står för är att de gör att neuronet sensitiseras vilket i sin tur ger en ökad smärta.

  ...