Search:

Inflammation

  Table of contents
  You are currently comparing two old versions - only when you are comparing against the latest version can you revert. Return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 14:30, 14 Sep 2017 by h17mabon with version 16:12, 14 Sep 2017 by h17mabon.

  ...

  Inflammation Ordet Inflammation kommer fån det latinska ordet inflammareinflammatio och kan direkt översättas till "att tända eld på" (Kosek et al 2014) 

  ...

  Vid en inflammation har smärtfibrernanociceptorerna flera roller. De förmedlar smärta genom sensitisering av neuronet, men bidrar också aktivt till den lokala inflammatoriska processen (neurogen inflammation) och på så sätt läkning.

  ...

  En inflammation startar t.ex vid en vävnadsskada, syrebist, nervaktivering eller infektion. Då bildas och frisätts algogena substanser som prostaglandiner, bradykinin, ATP och Serotonin.Prostaglandiner bildas genom att arakidonsyra metaboliseras i vävnaden. Denna omvandling av arakidonsyra till prostaglandiner stimuleras av coclooxygenaser (COX) som är olika enzymer.Prostaglandin i sin tur aktiverar nociceptorrna direkt samt bidrar till en perifer sensitiserin dvs. sänker smärttröskeln för smätimpulser (Norrbrink och Lundeberg 2014,Jan Lännergren et al 1996,19982014).

  ...

  Substans P stimulerar också mastcellerna så att enden frisättning av histamin kan ske, som också har en sensitiserande effekt på neuronet (ref Jan Lännegren et al 1996,1998)

  ...

  Version from 14:30, 14 Sep 2017

  This revision modified by h17mabon (Ban)

  ...

  Inflammation Ordet Inflammation kommer fån det latinska ordet inflammatio och kan direkt översättas till "att tända eld på" (Kosek et al 2014) 

  ...

  Vid en inflammation har nociceptorerna flera roller. De förmedlar smärta genom sensitisering av neuronet, men bidrar också aktivt till den lokala inflammatoriska processen (neurogen inflammation) och på så sätt läkning.

  ...

  En inflammation startar t.ex vid en vävnadsskada, syrebist, nervaktivering eller infektion. Då bildas och frisätts algogena substanser som prostaglandiner, bradykinin, ATP och Serotonin.Prostaglandiner bildas genom att arakidonsyra metaboliseras i vävnaden. Denna omvandling av arakidonsyra till prostaglandiner stimuleras av coclooxygenaser (COX) som är olika enzymer.Prostaglandin i sin tur aktiverar nociceptorrna samt bidrar till en perifer sensitiserin dvs. sänker smärttröskeln för smätimpulser (Norrbrink och Lundeberg 2014).

  ...

  Substans P stimulerar också mastcellerna så att den frisättning av histamin kan ske, som också har en sensitiserande effekt på neuronet (ref Jan Lännegren et al 1996,1998)

  ...

  Version as of 16:12, 14 Sep 2017

  This revision modified by h17mabon (Ban)

  ...

  Inflammation Ordet Inflammation kommer fån det latinska ordet inflammare och kan direkt översättas till "att tända eld på" (Kosek et al 2014) 

  ...

  Vid en inflammation harsmärtfibrerna flera roller. De förmedlar smärta genom sensitisering av neuronet, men bidrar också aktivt till den lokala inflammatoriska processen (neurogen inflammation) och på så sätt läkning.

  ...

  En inflammation startar t.ex vid en vävnadsskada, syrebist, nervaktivering eller infektion. Då bildas och frisätts algogena substanser som prostaglandiner, bradykinin, ATP och Serotonin.Prostaglandiner bildas genom att arakidonsyra metaboliseras i vävnaden. Denna omvandling av arakidonsyra till prostaglandiner stimuleras av coclooxygenaser (COX) som är olika enzymer.Prostaglandin i sin tur aktiverar nociceptorrna direkt samt bidrar till en perifer sensitiserin dvs. sänker smärttröskeln för smätimpulser (Norrbrink och Lundeberg 2014,Jan Lännergren et al 1996,1998).

  ...

  Substans P stimulerar också mastcellerna så att en frisättning av histamin kan ske, som också har en sensitiserande effekt på neuronet (Jan Lännegren et al 1996,1998)

  ...