Search:

Inflammation

  Table of contents
  You are currently comparing two old versions - only when you are comparing against the latest version can you revert. Return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 10:07, 12 Sep 2017 by h17mabon with version 14:30, 14 Sep 2017 by h17mabon.

  ...

  En inflammation startar t.ex vid en vävnadsskada, syrebist, nervaktivering eller infektion. Då bildas och frisätts algogena substanser som prostaglandiner, bradykinin, ATP och Serotonin.Prostaglandiner bildas genom att  arakidonsyra metaboliseras i vävnaden. Denna omvandling av arakidonsyra till prostaglandiner stimuleras av coclooxygenaser (COX) som är olika enzymer.Prostaglandin i sin tur aktiverar nociceptorrna samt bidrar till en perifer sensitiserin dvs. sänker smärttröskeln för smätimpulserenzymervilka kan aktivera nociceptorer och sänka retningströskeln (Norrbrink och Lundeberg 2014).

  ...

  Under en inflammatorisk process kommer nervändsluten(nociceptorerna) även att bilda opioidreceptorer vilka kan binda kroppsegna opioider. Detta gör att den inflammatoriska precessen kan avta.( Lännergrenet al 1996,1998) En yttrligare faktor som bidrar till läkningen är den neurovaskulering som sker där nerv och kärl växer in i de inflammatoriska området.ref Lännergren)  Vid den inflammatoriska processens naturalförlopp upphör den akuta fasen inom drygt en vecka medan neurovaskuleringen fortsätter ända tills den affekterade vävnaden är helt läkt vilket kan ta månader (Norrbrink och Lundeberg 2014).

  ...

  Version from 10:07, 12 Sep 2017

  This revision modified by h17mabon (Ban)

  ...

  En inflammation startar t.ex vid en vävnadsskada, syrebist, nervaktivering eller infektion. Då bildas och frisätts algogena substanser som prostaglandiner, bradykinin, ATP och Serotonin genom att arakidonsyra metaboliseras i vävnaden. Denna omvandling av arakidonsyra till prostaglandiner stimuleras av coclooxygenaser (COX) som är enzymer vilka kan aktivera nociceptorer och sänka retningströskeln (Norrbrink och Lundeberg 2014). När nociceptorerna aktiveras kommer neuropeptider som substans P (SP) och CGRP att frisättas från nervändsluten vilket ger de typiska symptomen som nämdes ovan. (Kosek et al 2014) En ytterligare effekt som dessa substanser står för är att de gör att neuronet sensitiseras vilket i sin tur ger en ökad smärta.(ref)

  ...

  Under en inflammatorisk process kommer nervändsluten(nociceptorerna) även att bilda opioidreceptorer vilka kan binda kroppsegna opioider. Detta gör att den inflammatoriska precessen kan avta.(ref Lännergren)  Vid den inflammatoriska processens naturalförlopp upphör den akuta fasen inom drygt en vecka medan neurovaskuleringen fortsätter ända tills den affekterade vävnaden är helt läkt vilket kan ta månader (Norrbrink och Lundeberg 2014).

  ...

  Version as of 14:30, 14 Sep 2017

  This revision modified by h17mabon (Ban)

  ...

  En inflammation startar t.ex vid en vävnadsskada, syrebist, nervaktivering eller infektion. Då bildas och frisätts algogena substanser som prostaglandiner, bradykinin, ATP och Serotonin.Prostaglandiner bildas genom att arakidonsyra metaboliseras i vävnaden. Denna omvandling av arakidonsyra till prostaglandiner stimuleras av coclooxygenaser (COX) som är olika enzymer.Prostaglandin i sin tur aktiverar nociceptorrna samt bidrar till en perifer sensitiserin dvs. sänker smärttröskeln för smätimpulser (Norrbrink och Lundeberg 2014).

  ...

  Under en inflammatorisk process kommer nervändsluten även att bilda opioidreceptorer vilka kan binda kroppsegna opioider. Detta gör att den inflammatoriska precessen kan avta.( Lännergrenet al 1996,1998) En yttrligare faktor som bidrar till läkningen är den neurovaskulering som sker där nerv och kärl växer in i de inflammatoriska området.  Vid den inflammatoriska processens naturalförlopp upphör den akuta fasen inom drygt en vecka medan neurovaskuleringen fortsätter ända tills den affekterade vävnaden är helt läkt vilket kan ta månader (Norrbrink och Lundeberg 2014).

  ...