Search:

Inflammation

  Table of contents
  You are currently comparing two old versions - only when you are comparing against the latest version can you revert. Return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 13:32, 10 Sep 2017 by h17jenor with version 06:16, 12 Sep 2017 by h17mabon.

  ...

  Inflammation Ordet Inflammation kommer fån det latinska ordet inflammatio och kan direkt översättas till "att tända eld på" (Kosek et al 2014) )ref.)

  ...

  Tecken på inflammation är rodnad, svullnad, smärta, lokal värmeökning samt nedsatt funktion (Kosek et al 2014)ref.) Man skiljer på akut och kronisk inflammation där den akuta fasen är den första reaktionen vid skada. En inflamamtion blir kronisk när den varar en längre tid allt från månader till år.

  ...

  En inflammation startar t.ex vid en vävnadsskada, syrebist, nervaktivering eller infektion. Då bildas och frisätts algogena substanser som prostaglandiner, bradykinin, ATP och Serotonin genom att arakidonsyra metaboliseras i vävnaden. Denna omvandling av arakidonsyra till prostaglandiner stimuleras av coclooxygenaser (COX) som är enzymer vilka kan aktivera nociceptorer och sänka retningströskeln (Norrbrink och Lundeberg 2014). När nociceptorerna aktiveras kommer neuropeptider som substans P (SP) och CGRP att frisättas från nervändsluten vilket ger de typiska symptomen som nämdes ovan. (Kosek et al 2014ref Lampa) En ytterligare effekt som dessa substanser står för är att de gör att neuronet sensitiseras vilket i sin tur ger en ökad smärta.(ref)

  Substans P stimulerar också mastcellerna så att den frisättning av histamin kan ske, som också har en sensitiserande effekt på neuronet (ref Jan Lännegren et al 1996,1998)

  När det sker en sensitisering av smärtreceptorerna kommer aktiveringströskeln för stimuli som  normalt inte framkallar smärta att sänkas. De nociceptivt specifika neuronen (NS) kan ändra funktion och då fungera som Wide Dynamic Range-neuron (WDR) (Kosek et al 2014, Norbink och Lundeberg 2014). Även " tysta" nociceptorer kan aktiveras av inflammationen. De klinska symptomen på detta blir då hyperalgesi och Allodyni (Kosek at al 2014.)ref Lampa..)

  ...

  Kosek, E., Lampa, J., Nisell, R. Smärt och inflammation vid reumatiska sjukdomar ochoh vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. Studentlitteratur AB, Lund
  2014

  ...

  Version from 13:32, 10 Sep 2017

  This revision modified by h17jenor (Ban)

  ...

  Inflammation Ordet Inflammation kommer fån det latinska ordet inflammatio och kan direkt översättas till "att tända eld på" (ref.)

  ...

  Tecken på inflammation är rodnad, svullnad, smärta, lokal värmeökning samt nedsatt funktion (ref.) Man skiljer på akut och kronisk inflammation där den akuta fasen är den första reaktionen vid skada. En inflamamtion blir kronisk när den varar en längre tid allt från månader till år.

  ...

  En inflammation startar t.ex vid en vävnadsskada, syrebist, nervaktivering eller infektion. Då bildas och frisätts algogena substanser som prostaglandiner, bradykinin, ATP och Serotonin genom att arakidonsyra metaboliseras i vävnaden. Denna omvandling av arakidonsyra till prostaglandiner stimuleras av coclooxygenaser (COX) som är enzymer vilka kan aktivera nociceptorer och sänka retningströskeln (Norrbrink och Lundeberg 2014). När nociceptorerna aktiveras kommer neuropeptider som substans P (SP) och CGRP att frisättas från nervändsluten vilket ger de typiska symptomen som nämdes ovan. (ref Lampa) En ytterligare effekt som dessa substanser står för är att de gör att neuronet sensitiseras vilket i sin tur ger en ökad smärta.(ref)

  ...

  När det sker en sensitisering av smärtreceptorerna kommer aktiveringströskeln för stimuli som  normalt inte framkallar smärta att sänkas. De nociceptivt specifika neuronen (NS) kan ändra funktion och då fungera som Wide Dynamic Range-neuron (WDR) (Kosek et al 2014, Norbink och Lundeberg 2014). Även " tysta" nociceptorer kan aktiveras av inflammationen. De klinska symptomen på detta blir då hyperalgesi och Allodyni (ref Lampa..)

  ...

  Kosek, E., Lampa, J., Nisell, R. Smärt och inflammation vid reumatiska sjukdomar oh vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. Studentlitteratur AB, Lund
  2014

  ...

  Version as of 06:16, 12 Sep 2017

  This revision modified by h17mabon (Ban)

  ...

  Inflammation Ordet Inflammation kommer fån det latinska ordet inflammatio och kan direkt översättas till "att tända eld på" (Kosek et al 2014) )

  ...

  Tecken på inflammation är rodnad, svullnad, smärta, lokal värmeökning samt nedsatt funktion (Kosek et al 2014) Man skiljer på akut och kronisk inflammation där den akuta fasen är den första reaktionen vid skada. En inflamamtion blir kronisk när den varar en längre tid allt från månader till år.

  ...

  En inflammation startar t.ex vid en vävnadsskada, syrebist, nervaktivering eller infektion. Då bildas och frisätts algogena substanser som prostaglandiner, bradykinin, ATP och Serotonin genom att arakidonsyra metaboliseras i vävnaden. Denna omvandling av arakidonsyra till prostaglandiner stimuleras av coclooxygenaser (COX) som är enzymer vilka kan aktivera nociceptorer och sänka retningströskeln (Norrbrink och Lundeberg 2014). När nociceptorerna aktiveras kommer neuropeptider som substans P (SP) och CGRP att frisättas från nervändsluten vilket ger de typiska symptomen som nämdes ovan. (Kosek et al 2014) En ytterligare effekt som dessa substanser står för är att de gör att neuronet sensitiseras vilket i sin tur ger en ökad smärta.(ref)

  Substans P stimulerar också mastcellerna så att den frisättning av histamin kan ske, som också har en sensitiserande effekt på neuronet (ref Jan Lännegren et al 1996,1998)

  När det sker en sensitisering av smärtreceptorerna kommer aktiveringströskeln för stimuli som  normalt inte framkallar smärta att sänkas. De nociceptivt specifika neuronen (NS) kan ändra funktion och då fungera som Wide Dynamic Range-neuron (WDR) (Kosek et al 2014, Norbink och Lundeberg 2014). Även " tysta" nociceptorer kan aktiveras av inflammationen. De klinska symptomen på detta blir då hyperalgesi och Allodyni (Kosek at al 2014.)

  ...

  Kosek, E., Lampa, J., Nisell, R. Smärt och inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. Studentlitteratur AB, Lund
  2014

  ...