Search:

Inflammation

  Table of contents
  You are currently comparing two old versions - only when you are comparing against the latest version can you revert. Return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 13:30, 10 Sep 2017 by h17jenor with version 13:32, 10 Sep 2017 by h17jenor.

  ...

  När det sker en sensitisering av smärtreceptorerna kommer aktiveringströskeln för stimuli som  normalt inte framkallar smärta att sänkas. De nociceptivt specifika neuronen (NS) kan ändra funktion och då fungera som Wide Dynamic Range-neuron (WDR) (Kosek et al2014, Norbink och Lundeberg 2014, Norbink och Lundeberg). Även " tysta" nociceptorer kan aktiveras av inflammationen. De klinska symptomen på detta blir då hyperalgesi och Allodyni (ref Lampa..)

  ...

  Kosek, E., Lampa, J., Nisell, R. Smärt och inflammation vid reumatiska sjukdomar oh vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. Studentlitteratur AB, Lund
  2014

  ...

  Version from 13:30, 10 Sep 2017

  This revision modified by h17jenor (Ban)

  ...

  När det sker en sensitisering av smärtreceptorerna kommer aktiveringströskeln för stimuli som  normalt inte framkallar smärta att sänkas. De nociceptivt specifika neuronen (NS) kan ändra funktion och då fungera som Wide Dynamic Range-neuron (WDR) (Kosek et al, Norbink och Lundeberg). Även " tysta" nociceptorer kan aktiveras av inflammationen. De klinska symptomen på detta blir då hyperalgesi och Allodyni (ref Lampa..)

  ...

  Version as of 13:32, 10 Sep 2017

  This revision modified by h17jenor (Ban)

  ...

  När det sker en sensitisering av smärtreceptorerna kommer aktiveringströskeln för stimuli som  normalt inte framkallar smärta att sänkas. De nociceptivt specifika neuronen (NS) kan ändra funktion och då fungera som Wide Dynamic Range-neuron (WDR) (Kosek et al2014, Norbink och Lundeberg 2014). Även " tysta" nociceptorer kan aktiveras av inflammationen. De klinska symptomen på detta blir då hyperalgesi och Allodyni (ref Lampa..)

  ...

  Kosek, E., Lampa, J., Nisell, R. Smärt och inflammation vid reumatiska sjukdomar oh vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. Studentlitteratur AB, Lund
  2014

  ...