Search:

Inflammation

  Table of contents
  You are currently comparing two old versions - only when you are comparing against the latest version can you revert. Return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 12:49, 10 Sep 2017 by h17jenor with version 13:29, 10 Sep 2017 by h17jenor.

  WDR och NS neuronWDR och NS neuronAv Maria Bondesson

  ...

  Inflammation kan beskrivas som kroppens försvar, genom samspel mellan nerver, kärl och immunceller, när den utsätts för skador av olika slag som t.ex skär och stickskador.

  Tecken på inflammation är rodnad, svullnad, smärta, lokal värmeökning samt nedsatt funktion (ref.) Man skiljer på akut och kronisk inflammation där den akuta fasen är den första reaktionen vid skada. En inflamamtion blir kroniskkronsik när den varar en längre tid allt från månader till år.

  Vid en inflammation har nociceptorerna flera roller. De förmedlar smärta genom sensitisering av neuronet, men bidrar också aktivt till den lokala inflammatoriska processen (neurogen inflammation) och på så sättinflammatoriskaprocessenoch läkning.

  ...

  En inflammation startar t.ex vid en vävnadsskada, syrebist, nervaktivering eller infektion. Då bildas och frisätts algogena substanser som prostaglandiner, bradykinin, ATP och Serotonin genom att arakidonsyra metaboliseras i vävnaden. Denna omvandling av arakidonsyra till prostaglandiner stimuleras av coclooxygenaser (COX) som är enzymer vilka kan aktivera nociceptorer och sänka retningströskeln (Norrbrink och Lundeberg 2014).. Dessa substanser förstärker känsligheten hos nociceptorerna.  När nociceptorerna aktiveras kommer neuropeptider som substans P (SP) och CGRP att frisättas från nervändsluten vilket ger de typiska symptomen som nämdes ovan. (ref Lampa)  En ytterligare effekt som dessa substanser står för är att de gör att neuronet sensitiseras vilket i sin tur ger en ökad smärta.(ref)

  ...

  När det sker en sensitisering av smärtreceptorerna kommer aktiveringströskeln för stimuli som  normalt inte framkallar smärta att sänkas. De nociceptivt specifika neuronen (NS) kan ändra funktion och då fungera som Wide Dynamic Range-neuron (WDR) (Kosek et al, Norbink och Lundeberg).   Även " tysta" nociceptorer kan aktiveras av inflammationen. De klinska symptomen på detta blir då hyperalgesi och Allodyni (ref Lampa..)

  Under en inflammatoriskinflammaorisk process kommer nervändsluten(nociceptorerna) även att bilda opioidreceptorer vilka kan binda kroppsegna opioider. Detta gör att den inflammatoriska precessen kan avta.(ref Lännergren)  Vid den inflammatoriska processens naturalförlopp upphör den akuta fasen inom drygt en vecka medan neurovaskuleringen fortsätter ända tills den affekterade vävnaden är helt läkt vilket kan ta månader (Norrbrink och Lundeberg 2014).

  Vid inflammatoriska sjukdomar eller autoimmuna sjukdomar som de okså kallas skapar immunsystemet oavsiktligt kroniska inflammationer där den inflammatoriska processen leder till vävnadsskada och inte till läkningkronsika inflammationer. Exempel på dessa sjukdomar är reumatiska sjukdomr, MS och psoriasis.

  ...

  Lännergren, J., Ulfendahl, M., Lundeberg, T., Westerblad, H. Fysiologi andra upplagan. Studentlitteratur AB, Lund 1996,1998.
    Norrbrink C, Lundeberg T. Om smärta- ett fysiologiskt perspektiv. Studentlitteratur AB, Lund 2014

  Version from 12:49, 10 Sep 2017

  This revision modified by h17jenor (Ban)

  ...

  Tecken på inflammation är rodnad, svullnad, smärta, lokal värmeökning samt nedsatt funktion (ref.) Man skiljer på akut och kronisk inflammation där den akuta fasen är den första reaktionen vid skada. En inflamamtion blir kronsik när den varar en längre tid allt från månader till år.

  ...

  En inflammation startar t.ex vid en vävnadsskada. Då bildas och frisätts algogena substanser som prostaglandiner, bradykinin, ATP och Serotonin. Dessa substanser förstärker känsligheten hos nociceptorerna. När nociceptorerna aktiveras kommer neuropeptider som substans P (SP) och CGRP att frisättas från nervändsluten vilket ger de typiska symptomen som nämdes ovan. (ref Lampa) En ytterligare effekt som dessa substanser står för är att de gör att neuronet sensitiseras vilket i sin tur ger en ökad smärta.(ref)

  ...

  Under en inflammaorisk process kommer nervändsluten(nociceptorerna) även att bilda opioidreceptorer vilka kan binda kroppsegna opioider. Detta gör att den inflammatoriska precessen kan avta.(ref Lännergren)

  Vid inflammatoriska sjukdomar eller autoimmuna sjukdomar som de okså kallas skapar immunsystemet oavsiktligt kronsika inflammationer. Exempel på dessa sjukdomar är reumatiska sjukdomr, MS och psoriasis.

  ...

  Version as of 13:29, 10 Sep 2017

  This revision modified by h17jenor (Ban)

  WDR och NS neuronWDR och NS neuronAv Maria Bondesson

  ...

  Inflammation kan beskrivas som kroppens försvar, genom samspel mellan nerver, kärl och immunceller, när den utsätts för skador av olika slag som t.ex skär och stickskador.

  Tecken på inflammation är rodnad, svullnad, smärta, lokal värmeökning samt nedsatt funktion (ref.) Man skiljer på akut och kronisk inflammation där den akuta fasen är den första reaktionen vid skada. En inflamamtion blir kronisk när den varar en längre tid allt från månader till år.

  Vid en inflammation har nociceptorerna flera roller. De förmedlar smärta genom sensitisering av neuronet, men bidrar också aktivt till den lokala inflammatoriska processen (neurogen inflammation) och på så sätt läkning.

  ...

  En inflammation startar t.ex vid en vävnadsskada, syrebist, nervaktivering eller infektion. Då bildas och frisätts algogena substanser som prostaglandiner, bradykinin, ATP och Serotonin genom att arakidonsyra metaboliseras i vävnaden. Denna omvandling av arakidonsyra till prostaglandiner stimuleras av coclooxygenaser (COX) som är enzymer vilka kan aktivera nociceptorer och sänka retningströskeln (Norrbrink och Lundeberg 2014). När nociceptorerna aktiveras kommer neuropeptider som substans P (SP) och CGRP att frisättas från nervändsluten vilket ger de typiska symptomen som nämdes ovan. (ref Lampa) En ytterligare effekt som dessa substanser står för är att de gör att neuronet sensitiseras vilket i sin tur ger en ökad smärta.(ref)

  ...

  När det sker en sensitisering av smärtreceptorerna kommer aktiveringströskeln för stimuli som  normalt inte framkallar smärta att sänkas. De nociceptivt specifika neuronen (NS) kan ändra funktion och då fungera som Wide Dynamic Range-neuron (WDR) (Kosek et al, Norbink och Lundeberg). Även " tysta" nociceptorer kan aktiveras av inflammationen. De klinska symptomen på detta blir då hyperalgesi och Allodyni (ref Lampa..)

  Under en inflammatorisk process kommer nervändsluten(nociceptorerna) även att bilda opioidreceptorer vilka kan binda kroppsegna opioider. Detta gör att den inflammatoriska precessen kan avta.(ref Lännergren)  Vid den inflammatoriska processens naturalförlopp upphör den akuta fasen inom drygt en vecka medan neurovaskuleringen fortsätter ända tills den affekterade vävnaden är helt läkt vilket kan ta månader (Norrbrink och Lundeberg 2014).

  Vid inflammatoriska sjukdomar eller autoimmuna sjukdomar som de okså kallas skapar immunsystemet oavsiktligt kroniska inflammationer där den inflammatoriska processen leder till vävnadsskada och inte till läkning. Exempel på dessa sjukdomar är reumatiska sjukdomr, MS och psoriasis.

  ...

  Lännergren, J., Ulfendahl, M., Lundeberg, T., Westerblad, H. Fysiologi andra upplagan. Studentlitteratur AB, Lund 1996,1998.
  Norrbrink C, Lundeberg T. Om smärta- ett fysiologiskt perspektiv. Studentlitteratur AB, Lund 2014