Search:

Inflammation

  Table of contents
  You are currently comparing two old versions - only when you are comparing against the latest version can you revert. Return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 08:37, 10 Sep 2017 by h17mabon with version 12:49, 10 Sep 2017 by h17jenor.

  WDR och NS neuronAv Maria Bondesson

  ...

  När det sker en sensitisering av smärtreceptorerna kommer aktiveringströskeln för stimuli som  normalt inte framkallar smärta att sänkas.  De nociceptivt specifika neuronen (NS) kan ändra funktion och då fungera som Wide Dynamic Range-neuron (WDR).  Även " tysta" nociceptorer kan aktiveras av inflammationen. De klinska symptomen på detta blir då hyperalgesi och Allodyni (ref Lampa..)

  ...

  Version from 08:37, 10 Sep 2017

  This revision modified by h17mabon (Ban)

  ...

  Version as of 12:49, 10 Sep 2017

  This revision modified by h17jenor (Ban)

  WDR och NS neuronAv Maria Bondesson

  ...

  När det sker en sensitisering av smärtreceptorerna kommer aktiveringströskeln för stimuli som  normalt inte framkallar smärta att sänkas. De nociceptivt specifika neuronen (NS) kan ändra funktion och då fungera som Wide Dynamic Range-neuron (WDR).  Även " tysta" nociceptorer kan aktiveras av inflammationen. De klinska symptomen på detta blir då hyperalgesi och Allodyni (ref Lampa..)

  ...