Search:

Inflammation

  Table of contents
  You are currently comparing two old versions - only when you are comparing against the latest version can you revert. Return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 08:31, 10 Sep 2017 by h17mabon with version 08:37, 10 Sep 2017 by h17mabon.

  ...

  När det sker en sensitisering av smärtreceptorerna kommer aktiveringströskeln för stimuli som  normalt inte framkallar smärta att sänkas. Även " tysta" nociceptorer kan aktiveras av inflammationen. De klinska symptomen på detta blir då hyperalgesi och allodyni.(Allodyni (ref Lampa..)

  ...

  Kosek, E., Lampa, J., Nisell, R. Smärt och inflammation vid reumatiska sjukdomar oh vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. Studentlitteratur AB, Lund

  ...

  Version from 08:31, 10 Sep 2017

  This revision modified by h17mabon (Ban)

  ...

  När det sker en sensitisering av smärtreceptorerna kommer aktiveringströskeln för stimuli som  normalt inte framkallar smärta att sänkas. Även " tysta" nociceptorer kan aktiveras av inflammationen. De klinska symptomen på detta blir då hyperalgesi och allodyni.(ref Lampa..)

  ...

  Version as of 08:37, 10 Sep 2017

  This revision modified by h17mabon (Ban)

  ...

  När det sker en sensitisering av smärtreceptorerna kommer aktiveringströskeln för stimuli som  normalt inte framkallar smärta att sänkas. Även " tysta" nociceptorer kan aktiveras av inflammationen. De klinska symptomen på detta blir då hyperalgesi och Allodyni (ref Lampa..)

  ...

  Kosek, E., Lampa, J., Nisell, R. Smärt och inflammation vid reumatiska sjukdomar oh vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. Studentlitteratur AB, Lund

  ...