Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Fantomsmärta

Fantomsmärta

  Table of contents
  No headers

  Skrivet av Linn Enqvist

  Ett sjukdomstillstånd inom den neuropatiska smärtan är så kallad fantomsmärta. Neuropatisk smärta delas in i central och perifer neuropatisk smärta och fantomsmärta tillhör den senare - perifera neuropatiska smärtan. Fantomsmärtan är ofta projicerad, det vill säga att smärtupplevelsen är förlagd till den perifera delen av den skadade nerven och kroppsdelen den inerverar. (Fagius, Aquilonius 2006) Hos amputerade personer skiljer man på fantomsmärta och smärta i den amputerade stumpen, så kallad stumpsmärta, som ofta beror på att neurom bildas runt den skadade nerven. Neurom beskrivs kort som skadade och friska nervfibrer som växer ihop till små nystan , dessa neurom är extra känsliga för stimuli och därför mer smärtkänsliga. Fantomsmärta däremot tror man beror på mer centrala omställningar efter en skada på nerven. (Norrbrink, Lundeberg 2010)

  Studier visar att 50-80% av amputerade upplever fantomsmärta någon gång efter operationen, smärtan har också visat sig vara svår att lindra. Studier som jämfört olika läkemedelsbehandlingar med till exmepel akupunktur och spegelterapi har hittills inte hittat någon signifikant skillnad i smärtskattning enligt VAS före och efter behandling. (Richardsson, Kulkarni 2017) När fantomsmärta uppstår efter en amputation varierar, vanligast är att smärtan debuterar tidigt men det kan också dröja flera år efter amputationen. Smärtkaraktären som beskrivs är ofta intermittent, alltså att smärtan kommer och går, ofta väldigt hastigt, ibland flera gånger om dagen till mer sällan.(Norrbrink, Lundeberg 2010)

   

  1. Fagius J, Aquilonius S-M. (Red.).(2006).Neurologi. Stockholm:Liber.

  2. Norrbrink C, Lundeberg T. 2006).Om smärta- ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur

  3. Richardsson, M.,Kulkarni, J. (2017). A review of the management of phantom limb pain: Challenges and solutions. Journal och pain reserch, (7)10,1861-1870. Doi: 10.2147/JPR.S124664

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.