Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Ergoreceptorer

Ergoreceptorer

  Table of contents
  No headers

  Ergoreceptorer är mekanoreceptorer i muskulaturen som aktiveras av hårt tryck, det vill säga kraftiga muskelkontraktioner eller av yttre stimulering som till exempel akupunktur och stimulering med lågfrekvent TENS (Lundeberg och Nisell, 1999). Mekanoreceptorerna är högtröskliga, vilket innebär att de kräver ett starkt stimuli för att aktiveras. Aktiveringen av ergoreceptorerna går sedan via A - delta fibrer till ryggmärgen och vidare upp till centrala nervsystemet. Aktivering av ergoreceptorer kan verka smärtlindrande på två sätt. Dels då aktiveringen på vägen upp till det centrala nervstemet aktiverar två områden i hjärnstammen, PAG (periaqueductal grey) och RVM (rostoventrala medulla) som båda ger en hämmande effekt på smärtöverföringen i ryggmärgens bakhorn och dels då signalerna når det centrala nervsystemet, thalamus och hyopthalamus, frotal cortex och limbiska strukturer där nedåtgående smärthämning i det centrala nervsystemet aktiveras (Norrbrink och Lundeberg, 2014) (Lundeberg och Nisell, 1999). Smärthämning genom aktivering av ergoreceptorer är mer långtidsverkande än smärthämning på spinal nivå och det krävs därför en längre tid av stimulering/behandling för att systemet skall aktiveras fullt ut. Det brukar rekommenderas att stimuleringen/behandlingen pågår 20 - 40 minuter per gång och att den upprepas minst 4 - 8 gånger innan behandlingseffekten utvärderas (Norrbrink och Lundeberg, 2014).

   

  Referenser:

  Norrbrink, C., Lundeberg, T. (2014). Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

  Lundeberg, T., Nisell, R. (1999). Smärta och inflammation. Lund: Studentlitteratur. 

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.