Search:

Ordlista

  Table of contents
  You are currently comparing two old versions - only when you are comparing against the latest version can you revert. Return to version archive.

  Version from 10:37, 11 Sep 2017

  This revision modified by h17kathe (Ban)

  Instruktioner till denna uppgift


  Allodyni
   
  AMPA-och NMDA-receptorer

  Amygdala

  Central sensitisering

  Descenderande smärthämmande system

  Dopamin

  Ektopisk impulsbildning

  Endogena opioider

  Ergoreceptorer
   
  Fantomsmärta

  Gate control

  Gliaceller

  Hyperalgesi
   
  Hypotalamus

  Inflammation

  Insula

  Kortisol

  Limbiska systemet

  Noceboeffekten

  Nociceptorer

  Periaqueductal grey (PAG)
   
  Placeboeffekten

  Prefrontala kortex

  Primära smärtneuron

  Projicerad smärta
     
  Refererad smärta

  Rexeds laminae
   
  Rizopati
   
  Segmentella reflexer

  Somatosensoriska kortex

  Talamus
   

  Tractus spinothalamicus

  Visceral smärta

  WDR- och NS-neuron

  Version as of 15:51, 11 Sep 2017

  This revision modified by h17lovwa (Ban)

  Instruktioner till denna uppgift


  Allodyni
   
  AMPA-och NMDA-receptorer

  Amygdala

  Central sensitisering

  Descenderande smärthämmande system

  Dopamin

  Ektopisk impulsbildning

  Endogena opioider

  Ergoreceptorer
   
  Fantomsmärta

  Gate control

  Gliaceller

  Hyperalgesi
   
  Hypotalamus

  Inflammation

  Insula

  Kortisol

  Limbiska systemet

  Noceboeffekten

  Nociceptorer

  Periaqueductal grey (PAG)
   
  Placeboeffekten

  Prefrontala kortex

  Primära smärtneuron

  Projicerad smärta
     
  Refererad smärta

  Rexeds laminae
   
  Rizopati
   
  Segmentella reflexer

  Somatosensoriska kortex

  Talamus
   

  Tractus spinothalamicus

  Visceral smärta

  WDR- och NS-neuron