Search:

WAD (KE)

  Table of contents
  to the older version or return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 19:42, 17 Dec 2018 by h18kaeng with version 07:23, 12 Jan 2019 by h18kaeng.

  ...

  Slutkommentar

  Jag skulle kunna utveckla min artikel genom att titta mer på hur det psykosociala faktorerna påverkar patienter med WAD och hur man kan jobba beteendemedicinskt med dem. Se om det finns studier på att beteendemedicinska behandlingar har god effekt på den här patientgruppen, då det i de artiklar som jag titta på till den här artikeln visar att det är bristfällig evidens på det. Jag fick några bra kommentarer som rekommenderade artiklar i ämnet som skulle kunna vara ett bra komplement. Jag tror att det är som med en del andra diagnoser, att det är svårt att hitta en standard behandling när man inte är helt överens om mekanismerna bakom och vad orsaken till smärtan är. Just den patofysiologiska bakomliggande orsaken är något som jag också skulle kunna titta mer på och se vad forskningen säger där. Vilka teorier som finns.

  ...

  Version from 19:42, 17 Dec 2018

  This revision modified by h18kaeng (Ban)

  ...

  Current version

  This revision modified by h18kaeng (Ban)

  ...

  Slutkommentar

  Jag skulle kunna utveckla min artikel genom att titta mer på hur det psykosociala faktorerna påverkar patienter med WAD och hur man kan jobba beteendemedicinskt med dem. Se om det finns studier på att beteendemedicinska behandlingar har god effekt på den här patientgruppen, då det i de artiklar som jag titta på till den här artikeln visar att det är bristfällig evidens på det. Jag fick några bra kommentarer som rekommenderade artiklar i ämnet som skulle kunna vara ett bra komplement. Jag tror att det är som med en del andra diagnoser, att det är svårt att hitta en standard behandling när man inte är helt överens om mekanismerna bakom och vad orsaken till smärtan är. Just den patofysiologiska bakomliggande orsaken är något som jag också skulle kunna titta mer på och se vad forskningen säger där. Vilka teorier som finns.

  ...