Search:

Plantar fasciit - ett tillstånd med flera namn

  Table of contents
  You are currently comparing two old versions - only when you are comparing against the latest version can you revert. Return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 18:43, 9 Jan 2019 by h18sares with version 06:19, 10 Jan 2019 by h18sares.

  ...

  I litteraturen tvistar de lärde huruvida plantar fasciit är av inflammatorisk eller degenerativ art.  I samband med plantar fasciit kan vävnadsskada uppkomma och det kan leda till klassisk inflammation med svullnad, rodnad, smärta, värme samt funktionsnedsättning (1,55). Vid vävnadsskada i plantar fascian bildas arakidonsyra som i sin tur utvecklar tromboxan, leukotriner samt prostaglandiner (5). Prostaglandiner är viktiga och initierar tillsammans med enzymet cyclooxygenaser II igång den inflammationsprocessen, vilket leder till sänkning av retningströskeln i nociceptorerna (5). Serotonin, cytokiner, bradykinin är ämnen som frisätts från gliaceller, mastceller, lymfocyter samt immunceller, varav dessa även sensitiserar nociceptorerna (5). Histamin medför att ett endotelgap i venolerna öppnar sig, vilket leder till att plasma läker ut i vävnaden och svullnad uppstår (5). Prostaglandiner och substans P frisätts vid retning av nociceptorn och även arteriolerna dilaterar, detta leder till i sin tur till rodnad och värme i vävnaden (5). Smärtneuronen har en roll vid inflammation då de förmedlar smärta och i förläggningen läkning samt kommunicerar även med immuncellerna (5). Den inflammatoriska processen går efter en tid över till läkning. Läkningstiden är beroende av vilken vävnadsskada samt storleken på skadan (5). Det har visat sig att bindvävsskador på patienter i 40-års åldern kan ta ända upp till fyra år att läka emedan samma skada skulle ta två år för en 20-åring person (5). Viktigt att tänka på är att plantar fascian får möjlighet att läka och inte utsätts för nya trauman (5). Om den inflammatoriska processen inte får möjlighet att läka ut övergår den i en lågaktiv långvarig inflammation och det kan leda degeneration av vävnaden så kallade i detta fall så kallade tendinopatier (1,55). Vid detta tillstånd återstår oftast endast två av inflammationens kardinalsymtom så som smärta samt funktionsnedsättning (5). Det är en dålig korrelation mellan smärtan samt graden av degeneration i vävnaden, varför smärtan inte är någon bra markör för storleken på problemet (5). De inflammatoriska cellerna som syns i vävnaden är endast makrofager och lymfocyter (5). 

  ...

   

  Version from 18:43, 9 Jan 2019

  This revision modified by h18sares (Ban)

  ...

  I litteraturen tvistar de lärde huruvida plantar fasciit är av inflammatorisk eller degenerativ art.  I samband med plantar fasciit kan vävnadsskada uppkomma och det kan leda till klassisk inflammation med svullnad, rodnad, smärta, värme samt funktionsnedsättning (5). Vid vävnadsskada i plantar fascian bildas arakidonsyra som i sin tur utvecklar tromboxan, leukotriner samt prostaglandiner (5). Prostaglandiner är viktiga och initierar tillsammans med enzymet cyclooxygenaser II igång den inflammationsprocessen, vilket leder till sänkning av retningströskeln i nociceptorerna (5). Serotonin, cytokiner, bradykinin är ämnen som frisätts från gliaceller, mastceller, lymfocyter samt immunceller, varav dessa även sensitiserar nociceptorerna (5). Histamin medför att ett endotelgap i venolerna öppnar sig, vilket leder till att plasma läker ut i vävnaden och svullnad uppstår (5). Prostaglandiner och substans P frisätts vid retning av nociceptorn och även arteriolerna dilaterar, detta leder till i sin tur till rodnad och värme i vävnaden (5). Smärtneuronen har en roll vid inflammation då de förmedlar smärta och i förläggningen läkning samt kommunicerar även med immuncellerna (5). Den inflammatoriska processen går efter en tid över till läkning. Läkningstiden är beroende av vilken vävnadsskada samt storleken på skadan (5). Det har visat sig att bindvävsskador på patienter i 40-års åldern kan ta ända upp till fyra år att läka emedan samma skada skulle ta två år för en 20-åring person (5). Viktigt att tänka på är att plantar fascian får möjlighet att läka och inte utsätts för nya trauman (5). Om den inflammatoriska processen inte får möjlighet att läka ut övergår den i en lågaktiv långvarig inflammation och det kan leda degeneration av vävnaden så kallade i detta fall så kallade tendinopatier (5). Vid detta tillstånd återstår oftast endast två av inflammationens kardinalsymtom så som smärta samt funktionsnedsättning (5). Det är en dålig korrelation mellan smärtan samt graden av degeneration i vävnaden, varför smärtan inte är någon bra markör för storleken på problemet (5). De inflammatoriska cellerna som syns i vävnaden är endast makrofager och lymfocyter

  ...

  Version as of 06:19, 10 Jan 2019

  This revision modified by h18sares (Ban)

  ...

  I litteraturen tvistar de lärde huruvida plantar fasciit är av inflammatorisk eller degenerativ art.  I samband med plantar fasciit kan vävnadsskada uppkomma och det kan leda till klassisk inflammation med svullnad, rodnad, smärta, värme samt funktionsnedsättning (1,5). Vid vävnadsskada i plantar fascian bildas arakidonsyra som i sin tur utvecklar tromboxan, leukotriner samt prostaglandiner (5). Prostaglandiner är viktiga och initierar tillsammans med enzymet cyclooxygenaser II igång den inflammationsprocessen, vilket leder till sänkning av retningströskeln i nociceptorerna (5). Serotonin, cytokiner, bradykinin är ämnen som frisätts från gliaceller, mastceller, lymfocyter samt immunceller, varav dessa även sensitiserar nociceptorerna (5). Histamin medför att ett endotelgap i venolerna öppnar sig, vilket leder till att plasma läker ut i vävnaden och svullnad uppstår (5). Prostaglandiner och substans P frisätts vid retning av nociceptorn och även arteriolerna dilaterar, detta leder till i sin tur till rodnad och värme i vävnaden (5). Smärtneuronen har en roll vid inflammation då de förmedlar smärta och i förläggningen läkning samt kommunicerar även med immuncellerna (5). Den inflammatoriska processen går efter en tid över till läkning. Läkningstiden är beroende av vilken vävnadsskada samt storleken på skadan (5). Det har visat sig att bindvävsskador på patienter i 40-års åldern kan ta ända upp till fyra år att läka emedan samma skada skulle ta två år för en 20-åring person (5). Viktigt att tänka på är att plantar fascian får möjlighet att läka och inte utsätts för nya trauman (5). Om den inflammatoriska processen inte får möjlighet att läka ut övergår den i en lågaktiv långvarig inflammation och det kan leda degeneration av vävnaden så kallade i detta fall så kallade tendinopatier (1,5). Vid detta tillstånd återstår oftast endast två av inflammationens kardinalsymtom så som smärta samt funktionsnedsättning (5). Det är en dålig korrelation mellan smärtan samt graden av degeneration i vävnaden, varför smärtan inte är någon bra markör för storleken på problemet (5). De inflammatoriska cellerna som syns i vävnaden är endast makrofager och lymfocyter (5). 

  ...