Search:

Iliotibial Band Syndrome

  Table of contents
  You are currently comparing two old versions - only when you are comparing against the latest version can you revert. Return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 13:59, 10 Jan 2019 by h18krmob with version 15:50, 10 Jan 2019 by h18krmob.

  ...

  Slutkommentar/Reflektioner:

  Kunskapsinhämtningen är stor på detta område och jag hann endast gå igenom en bråkdel av alla källor jag hittade.

  Det som jag hade velat veta mer om och hämtat in i mitt arbete är den konservativa behanlingen eftersom den är störst.

  Även som de kommentarer jag fått påpekar så är det troligast bimekaniska påverkningar från gluterna och höfter som påverkar detta tillstånd negativt.

  Att se över mer hur behandling längre ifrån smärtområdet skull kunna påverka förloppet är en intressant fortsättnig.

  Eftersom jag själv varit löpare är det lätt att anta den aspekten på skadan, information på djupet om övriga idrotter där skadan finns skulle ge ett bredare perspektiv.

  Det har varit kul att läsa om och leta information i ämnet, reflekterar tillbaka till min egna rehabiliterigsperiod.

  Att skriva ihop all fakta till en intressant, läsvärd atrikel tog tid och mycket knåp, men jag anser att det viktigaste endå finns där som förkaring till tillståndet, dess uppkomst, problemtik och olika vägar genom behandling.

  Version from 13:59, 10 Jan 2019

  This revision modified by h18krmob (Ban)

  ...

  Version as of 15:50, 10 Jan 2019

  This revision modified by h18krmob (Ban)

  ...

  Slutkommentar/Reflektioner:

  Kunskapsinhämtningen är stor på detta område och jag hann endast gå igenom en bråkdel av alla källor jag hittade.

  Det som jag hade velat veta mer om och hämtat in i mitt arbete är den konservativa behanlingen eftersom den är störst.

  Även som de kommentarer jag fått påpekar så är det troligast bimekaniska påverkningar från gluterna och höfter som påverkar detta tillstånd negativt.

  Att se över mer hur behandling längre ifrån smärtområdet skull kunna påverka förloppet är en intressant fortsättnig.

  Eftersom jag själv varit löpare är det lätt att anta den aspekten på skadan, information på djupet om övriga idrotter där skadan finns skulle ge ett bredare perspektiv.

  Det har varit kul att läsa om och leta information i ämnet, reflekterar tillbaka till min egna rehabiliterigsperiod.

  Att skriva ihop all fakta till en intressant, läsvärd atrikel tog tid och mycket knåp, men jag anser att det viktigaste endå finns där som förkaring till tillståndet, dess uppkomst, problemtik och olika vägar genom behandling.