Search:

Fibromyalgi - Artikel skriven av Emmy Koskinen

  Table of contents
  to the older version or return to version archive.

  Combined revision comparison

  Comparing version 13:26, 27 Sep 2018 by h18emkos with version 11:27, 8 Jan 2019 by h18emkos.

  ...

  FM klassificeras som en långvarig generaliserad smärta i muskler och leder samt överkänslighetsom är överkänslig mot tryck (1,2,3,4). Smärtan kan vandra mellan från att ena dagen vara förlagd till exempel foten medan andra dagen är smärtan patienten upplever förlagd i axeln, därför pratar man om en generaliserad migrerande smärta hos FM patienter (1). Smärtan kan upplevas som stickande, brännande samt molande och flertalet FM patienterna upplever ökad smärtaintensitetsmärtan som värre då de utför fysisk aktivitet eller utsätts för kalla temperaturer (2). FM är långvarig smärta och brukar beskrivas som ett syndrom då det är många olika aspekter som är involverade i sjukdomen (1,2). FM beskrivs som ett syndrom då majoritetenMajoriteten av FM patienter upplever förutom smärta även trötthet, sömnsvårigheter samt påverkad kognition (1,2,3,4). Dessutom finns en mängd sekundära symptom rapporterade så som tarmbesvär, huvudvärk, svullnad, stelhet (framförallt morgonstelhet), depression, ångest, muskelsvaghet (1,3).

  ...

  Iochmed att FM är ett långvarigt smärtsyndrom bör behandlingen se till den biopsykosociala synen samt behandla patienten med ett multimodalt rehabiliteringsprogram (1,2,3). Den biopsykosociala synen involverar smärtkomponenterna (sensorik, affektion och kognition), psykologiska aspekter (tex depression), sociala aspekter (jobb, familj, vänner) samt tar patientens förväntningar och förhoppningar för rehabiliteringen i beakt (3). Medicin kan till viss del lindra smärta, sömnnbesvär och trötthet. Menmen det är enbart ungefär varannan FM patient som upplever mer än 30% förbättring av sina symptom med medicin , de flesta patienter de flesta är fortfarande starkt påverkade trots medicinering och kräver därför mer behandling än läkemedelbehandlingen kräver därför mer är läkemedel för dessa patienter (2). Evidensbaserad behandling för FM patienter är fysisk aktivitet, kognitiv beteende terapi samt informera och utbilda patienten om sjukdomen (1,2,3,4). Det finns ett frågeformulär som är utformat i USA; Fibromyalgia impact questionnaire (FIQ) som visat sig ha validitet och reabilitet för att kartlägga FM påverkan på patientens liv samt utvärdera behandlingen/terapins påverkan på sjukdomens symptom (3,5). Viktigt är att lyssna på patienten och prata om vilka delar som patienten upplever är mest problematiska med sjukdomen och utforma en rehabiliteringsplan som är individanpassad utifrån patientens behov och önskemål (1). Majoriteten av FM patienter är i behov av att anpassa sitt liv för att klara av sin vardag trots smärtan och ev övriga symptom, framförallt då både fysisk och mental trötthet drabbar mer än 70 procent av FM patienterna (1). Anpassningar av arbetssituationen är en viktig punkt då att inneha en yrkesroll är viktig för livskvaliten samtidigt som heltidsarbete kan vara svårt att utföra på grund av FM patientens olika symptombegränsningar (2). Pacing är något som används inom KBT för att lära FM patienten att anpassa sina aktiviteter så att de lär sig att försöka göra lagom utfrån sina förutsättningar mycket för att klara av/orka med att utföra flera av vardagens aktiviteter istället för att göra slut på alla energi under en av dagens aktiviteter (2, 3).

  ...

  Version from 13:26, 27 Sep 2018

  This revision modified by h18emkos (Ban)

  ...

  FM klassificeras som en långvarig generaliserad smärta i muskler och leder som är överkänslig mot tryck (1,2,3,4). Smärtan kan vandra mellan från att ena dagen vara förlagd till foten medan andra dagen är smärtan patienten upplever förlagd i axeln, därför pratar man om en generaliserad migrerande smärta hos FM patienter (1). Smärtan kan upplevas som stickande, brännande samt molande och flertalet FM patienterna upplever smärtan som värre då de utför fysisk aktivitet eller utsätts för kalla temperaturer (2). FM är långvarig smärta och brukar beskrivas som ett syndrom då det är många olika aspekter som är involverade i sjukdomen (1,2). Majoriteten av FM patienter upplever förutom smärta även trötthet, sömnsvårigheter samt påverkad kognition (1,2,3,4). Dessutom finns en mängd sekundära symptom rapporterade så som tarmbesvär, huvudvärk, svullnad, stelhet (framförallt morgonstelhet), depression, ångest, muskelsvaghet (1,3).

  ...

  Iochmed att FM är ett långvarigt smärtsyndrom bör behandlingen se till den biopsykosociala synen samt behandla patienten med ett multimodalt rehabiliteringsprogram (1,2,3). Den biopsykosociala synen involverar smärtkomponenterna (sensorik, affektion och kognition), psykologiska aspekter (tex depression), sociala aspekter (jobb, familj, vänner) samt tar patientens förväntningar och förhoppningar för rehabiliteringen i beakt (3). Medicin kan till viss del lindra smärta, sömnnbesvär och trötthet men det är enbart ungefär varannan FM patient som upplever mer än 30% förbättring av sina symptom med medicin de flesta är fortfarande starkt påverkade trots medicinering och behandlingen kräver därför mer är läkemedel för dessa patienter (2). Evidensbaserad behandling för FM patienter är fysisk aktivitet, kognitiv beteende terapi samt informera och utbilda patienten om sjukdomen (1,2,3,4). Det finns ett frågeformulär som är utformat i USA; Fibromyalgia impact questionnaire (FIQ) som visat sig ha validitet och reabilitet för att kartlägga FM påverkan på patientens liv samt utvärdera behandlingen/terapins påverkan på sjukdomens symptom (3,5). Viktigt är att lyssna på patienten och prata om vilka delar som patienten upplever är mest problematiska med sjukdomen och utforma en rehabiliteringsplan som är individanpassad utifrån patientens behov och önskemål (1). Majoriteten av FM patienter är i behov av att anpassa sitt liv för att klara av sin vardag trots smärtan och ev övriga symptom, framförallt då både fysisk och mental trötthet drabbar mer än 70 procent av FM patienterna (1). Anpassningar av arbetssituationen är en viktig punkt då att inneha en yrkesroll är viktig för livskvaliten samtidigt som heltidsarbete kan vara svårt att utföra på grund av FM patientens olika symptombegränsningar (2). Pacing är något som används inom KBT för att lära FM patienten att anpassa sina aktiviteter så att de lär sig att försöka göra lagom utfrån sina förutsättningar mycket för att klara av/orka med att utföra flera av vardagens aktiviteter istället för att göra slut på alla energi under en av dagens aktiviteter (2, 3).

  ...

  Current version

  This revision modified by h18emkos (Ban)

  ...

  FM klassificeras som en långvarig generaliserad smärta i muskler och leder samt överkänslighet mot tryck (1,2,3,4). Smärtan kan vandra mellan från att ena dagen vara förlagd till exempel foten medan andra dagen är smärtan patienten upplever förlagd i axeln, därför pratar man om en generaliserad migrerande smärta hos FM patienter (1). Smärtan kan upplevas som stickande, brännande samt molande och flertalet FM patienterna upplever ökad smärtaintensitet då de utför fysisk aktivitet eller utsätts för kalla temperaturer (2). FM är långvarig smärta och brukar beskrivas som ett syndrom då det är många olika aspekter som är involverade i sjukdomen (1,2). FM beskrivs som ett syndrom då majoriteten av FM patienter upplever förutom smärta även trötthet, sömnsvårigheter samt påverkad kognition (1,2,3,4). Dessutom finns en mängd sekundära symptom rapporterade så som tarmbesvär, huvudvärk, svullnad, stelhet (framförallt morgonstelhet), depression, ångest, muskelsvaghet (1,3).

  ...

  Iochmed att FM är ett långvarigt smärtsyndrom bör behandlingen se till den biopsykosociala synen samt behandla patienten med ett multimodalt rehabiliteringsprogram (1,2,3). Den biopsykosociala synen involverar smärtkomponenterna (sensorik, affektion och kognition), psykologiska aspekter (tex depression), sociala aspekter (jobb, familj, vänner) samt tar patientens förväntningar och förhoppningar för rehabiliteringen i beakt (3). Medicin kan till viss del lindra smärta, sömnnbesvär och trötthet. Men det är enbart ungefär varannan FM patient som upplever mer än 30% förbättring av sina symptom med medicin, de flesta patienter är fortfarande starkt påverkade trots medicinering och kräver därför mer behandling än läkemedel (2). Evidensbaserad behandling för FM patienter är fysisk aktivitet, kognitiv beteende terapi samt informera och utbilda patienten om sjukdomen (1,2,3,4). Det finns ett frågeformulär som är utformat i USA; Fibromyalgia impact questionnaire (FIQ) som visat sig ha validitet och reabilitet för att kartlägga FM påverkan på patientens liv samt utvärdera behandlingen/terapins påverkan på sjukdomens symptom (3,5). Viktigt är att lyssna på patienten och prata om vilka delar som patienten upplever är mest problematiska med sjukdomen och utforma en rehabiliteringsplan som är individanpassad utifrån patientens behov och önskemål (1). Majoriteten av FM patienter är i behov av att anpassa sitt liv för att klara av sin vardag trots smärtan och ev övriga symptom, framförallt då både fysisk och mental trötthet drabbar mer än 70 procent av FM patienterna (1). Anpassningar av arbetssituationen är en viktig punkt då att inneha en yrkesroll är viktig för livskvaliten samtidigt som heltidsarbete kan vara svårt att utföra på grund av FM patientens olika symptombegränsningar (2). Pacing är något som används inom KBT för att lära FM patienten att anpassa sina aktiviteter så att de lär sig att försöka göra lagom utfrån sina förutsättningar mycket för att klara av/orka med att utföra flera av vardagens aktiviteter istället för att göra slut på alla energi under en av dagens aktiviteter (2, 3).

  ...