Search:

Särskilda smärttillstånd

  Table of contents
  No headers

  Version as of 06:52, 17 Jul 2019

  to this version.

  Return to Version archive.

  View current version

  Här får du möjlighet att fördjupa dig kring en specifik smärtdiagnos, t ex något muskuloskeletalt smärttillstånd, ischemiskt tillstånd, neuropatisk smärta eller cancerrelaterad smärta. Om du vill kan du beskriva diagnosen utifrån ett patientfall. I så fall gör du en kort sammanfattning av patientens berättelse. I din beskrivning skall det finnas med ett förslag på smärtdiagnos och en reflektion kring möjliga orsaker till smärttillståndet. Det är viktigt att du knyter an till litteraturen kring smärttillståndets fysiologiska bakgrund.

   

  Artiklarna om olika smärttillstånd kan ge svar på frågor som:

  Vilka drabbas av denna typ av smärta, och hur vanligt är det?

  Vilka är de vanligaste symtomen?

  Vad orsakar smärtan?

  Hur ställs diagnosen?

  Hur ser behandling och omvårdnad ut?

  Vilken är prognosen?

   

  Artiklar:

  Fibromyalgi - Artikel skriven av Emmy Koskinen

  ...

  ...