Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Artiklar om smärta > Smärta och kön

Smärta och kön

  Table of contents
  No headers

  Epidemiologiska studier visar att prevalensen av smärta är större hos kvinnor jämfört med hos män, särskilt när det gäller muskuloskeletala åkommor. Kvinnor rapporterar smärta med högre intensitet och i fler kroppsregioner än män. Varför är det så? Artiklarna om smärta och kön kan ge svar på frågor som:

   

  Finns det några skillnader när det gäller mäns och kvinnors smärttrösklar, och tolerans mot smärta?

  Hur skiljer sig kvinnor och män åt när det gäller förekomst av olika smärttillstånd?

  Vilka biologiska modeller respektive psykologiska och sociokulturella förklaringsmodeller finns som skulle kunna förklara skillnaderna?

  Vilka är fördelarna med att ha med sig ett könsperspektiv på smärta i den kliniska vardagen?

   

  Artiklar:

  Smärta och kön (KL)

  ...

  ...

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.