Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs farmakologi MC 1071 > Förslag på läkemedelsgrupper

Förslag på läkemedelsgrupper

  Table of contents
  No headers

  Nedan följer ett förslag på några läkemedelsgrupper att skriva om. Vissa områden är stora och där kan man behöva begränsa sig.

  Ni får gärna komma med egna förslag på områden. Maila Helena  på hwl@du.se och stäm av att den nya grupp ni vill skriva om är ok.

  Gå in och "boka" er grupp genom att skapa en sida och skriva ert namn där.

  Opioider

  Glukokortikoider

  Diuretika

  Betablockerare

  ACE-hämmare/ARB

  NSAID 

  SSRI

  Antikoagulantia

  Antipsykotika (neuroleptika)

  Antiepileptika

  Antilaxantia

  Antidiabetika

  Läkemedel vid sjukdomar i sköldkörteln

  Läkemedel vid osteoporos

  Antivirala

  Antimikrobiella

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.