Search:

Diabetes typ 2

  Table of contents
  No headers

  Version as of 22:08, 23 Jul 2019

  to this version.

  Return to Version archive.

  View current version

  Ämne: diabetes typ 2

   

  Introduktion
  Diabetes är ett samlingsnamn för en antal sjukdomar där sockernivån i blodet är för hög, hyperglykemi (1). Hyperglykemin beror på total avsaknad/brist på hormonet insulin eller att cellerna har en nedsatt förmåga att tillgodogöra sig insulin. Insulin är ett hormon som är nödvändigt för att cellerna ska kunna använda sig socker som finns i blodet (1). Diabetes typ 2 är den vanligaste diabetessjukdomen i Sverige och cirka 5% av befolkningen har diagnostiserats men mörkertalet bedöms vara stort (2). Det är en kronisk och progressiv sjukdom och antalet människor som insjuknar och lever med sjukdomen ökar snabbt (2). Vid diabetes typ 2 finns fortfarande en produktion av kroppseget insulin men nivån är inte tillräckligt hög och kroppens celler är mindre insulinkänsliga (1). Sockervärdet i kroppen ökar successivt under flera år och sjukdomen upptäcks vanligen i samband med vårdkontakt av annan orsak. Det finns tydliga riskfaktorer för att drabbas av diabetes typ 2 så som övervikt, rökning, hög ålder, låg fysisk aktivitet, tidigare graviditetsdiabetes men även viss ärftlighet (2). Behandling vid diabetes typ 2 är inriktad på att sänka blodsockernivån främst via livsstilsförändringar som förbättrar insulinkänslighet. Tillförsel av insulin kan behövas senare i sjukdomsförloppet (2). Kostförändringar, utbildning om sjukdomen och fysisk aktivitet är alla effektiva sätt att påverka blodsockernivån (2,3). Det finns starka evidens för att fysisk aktivitet förbättrar glukoskontrollen hos personer med diabetes typ 2 (2,3). Fysisk aktivitet kan utföras på många olika sätt men är någon aktivitet mer effektiv och vad bör en person med diabetes typ 2 rekommenderas för aktivitet för att påverka blodsockernivån mest?

  Fysiologiska effekter vid fysisk aktivitet

  Frågeställning

  För personer med diabetes mellitus typ 2, är konditionsträning jämfört med styrketräning mer effektivt för att sänka långtidsblodsockret (HbA1c)?  P: patienter diagnostiserade med diabetes typ 2

  I: konditionsträning

  C: styrketräning

  O: långtidsblodsocker (mätt med HbA1c)

   

  Litteratursökning

  Resultat

  Diskussion

  Referenslista

  1. Agardh CD, Berne C, redaktörer. Diabetes. 4 uppl. Stockholm: Liber; 2010.

  2. Jendle J, Tornberg Å. Diabetes mellitus - typ 2-diabetes. I: Ståhle A (red). FYSS 2017 - fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Stockholm: Läkartidningen Förlag AB; 2017. p 380-390.

  3. Katangwe T, Bhattacharya D, Twigg MJ. A systematic review exploring characteristics of lifestyle modification interventions in newly diagnosed type 2 diabetes for delivery in community pharmacy. Inter J Pharma Pract. 2019 Feb;27(1):3-16


   

   

  //Amanda Hammer