Search:

Depression

  Table of contents
  No headers

  Version as of 17:55, 20 Jul 2019

  to this version.

  Return to Version archive.

  View current version

  Kristina Moberg 

  Introduktion

  Depression är en psykisk diagnos med stor utbredning världen över (Källa)

  När man definierar Depression som diagnos innebär det avgränsade episoder på längre tid än två veckor där tydliga förändringar på känslor, tankar men också kroppsliga funktioner som sömn, aptit och möjlighet till arbete/studier är påverkade.(KÄLLA)

   

  De flesta depressioner går över utan behandling men det kan ta lång tid.(KÄLLA) Diagnosen utgör ofta ett stort lidande både för den drabbade och för personer i  nära relationer.(Källa)

  Långvarig sjukskrivning för depression är mycket vanligt och diagnosen medför minskning i arbete mer än något annat sjukdomstillstånd. (källa)

  Depression är en stor orsak till fullbordade självmord. (källa)

   

  Långt ifrån alla blir hjälpta av antidepressiv behandling med läkemedel och därför behövs det hitta alternativa terapeutiska metoder.(källa)

  En ny omdiskuterad och undersökt metod är fysisk aktivitet som alternativ livräddare till denna folksjukdom. (Källa)

   

  Fysiologiska effekter vid fysisk aktivitet

  Frågeställning

  P: Vuxna personer 18-65 år, diagnos depression mild-svår.

  I: Fysisk aktivitet

  C: Läkemedelsbehandling

  O:Livskvalite

  Frågeställning: Hur mycket kan fysisk aktivitet som behandling av vuxna personer mellan 18-65 år som diagnostiserats med depression ge effekt på livskvallite som behandling jämfört med läkemedel?

  Litteratursökning

  Resultat

  Diskussion