Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > TBE

TBE

  TBE (Tick-borne encephalitis)

  Av: Johanna Holmkvist och Katarina Norberg

  Patofysiologi

  TBE (Tick-Borne Encephalitis) står för fästingburen hjärninflammation och orsakas av ett virus som överförs från djur till människa via bett. Viruset tillhör en grupp som kallas flavivirus. Det finns cirka 70 olika flavivirus i världen och hälften sprids av myggor, resterande del sprids av fästingar eller har en okänd smittspridare. Inom TBE finns sex olika stammar fördelade över världen och gemensamt för dessa är att de sprids av fästingar, vanligast i Europa och Sverige är western TBE (Haglund, 2013). Bärare av viruset är till exempel gnagare och hjortdjur, fästingen smittas när den suger blod av värddjuret och den kan även smitta sin egen avkomma (från nymf till larv). När fästingen biter en människa så överförs viruset via fästingens spottkörtlar. Det innebär att även om fästingen avlägsnas omgående så kan viruset redan ha blivit överfört. Oftast hinner vårt eget immunförsvar mobiliseras för att ta hand om viruset innan det sprids till hjärnan men hos cirka 1/3 orsakar viruset hjärn-/hjärnhinneinflammation (Smittskyddsinstitutet, 2013) (1177 Vårdguiden, 2012). Symtom på smitta är muskelvärk, trötthet, feber och huvudvärk och kan hålla i sig ungefär 4 dygn men cirka 25 % återinsjuknar efter några dagars symtomfrihet med symtom på hjärn-/hjärnhinneinflammation. Dessa symtom är: nackstelhet, huvudvärk och svårigheter att koncentrera sig och tillfrisknande från TBE kan ta tid och det finns ingen behandling mot viruset (Läkemedelsverket, 2006). Vissa drabbas av kvarstående komplikationer efter hjärn-/hjärnhinneinflammationen som till exempel: koncentrations-och minnessvårigheter, förlamningar och ataxi. Risken för bestående men ökar med åldern (Läkatidningen, 2013).

  Vaccinets verkningsmekanism

  TBE-viruset odlas i speciella cellkulturer och avdödas/inaktiveras sedan. Vaccinet stimulerar immunförsvaret att bilda antikroppar och på detta sätt uppnås immunitet (Smittskyddsinstitutet, 2013). I Sverige finns två vaccin registrerade vilka anses ha likvärdigt skydd och biverkningar, Encepur® och FSME vuxen och barn (Encepur®, 2013) (FSME-Immun, 2013).

   

  Adjuvans

  Är ämnen som förstärker effekten av vaccinet genom att stimulera immunförsvaret till att bilda antikroppar (Smittskyddsinstiutet, 2011). I TBE-vaccinet finns aluminiumhydroxid (Encepur®, 2013).

  Dosering och boosterdoser

  Grunddosering för vuxna och barn från 1 år är 3 doser enligt nedanstående schema.
  Dos 1: 0 månader, Dos 2: 1-3 månader efter första dosen (95 % skydd), Dos 3: 9-12 månader efter andra dosen (98 % skydd). Boosterdosen ska ges efter tre år. I vissa fall där det krävs snabb immunisering kan doserna ges enligt följande: Dos 1: dag 0, Dos 2: dag 7, Dos 3: dag 21. Boosterdosen ska vid snabbvaccination ges efter 12-18 månader. Sedan ges boosterdoser vart femte år till personer i åldern 12-49 år och vart tredje år till de över 49 år, detta är lika för grunddosering och snabbvaccination. Det är viktigt att hålla de rekommenderade tiderna för vaccinationsdoserna annars finns risken att smittas då antikropparna minskar. Anledningen till boosterdoser är att upprätthålla tillräcklig mängd antikroppar (Encepur®, 2013). Ett liknande schema ses för FSME-Immun Vuxen: Dos 1: dag 0, Dos 2: 1-3 månader efter första dosen och Dos 3: 5-12 månader efter andra dosen (FSME-Immun, 2013). När det gäller biverkningar är de vanligaste för båda vaccinen en hudreaktion på injektionsområdet och ibland influensaliknande symtom (Encepur®, 2013) (FSME-Immun, 2013).

  Rekommendationer för vaccination av TBE och riskgrupper

  De personer som rekommenderas vaccination är de som vistas i riskområden antingen som sommarboende, bor där året runt eller är mycket ute i skog och mark. I Sverige förekommer viruset framförallt i södra Sverige, längs ostkusten, i Södermanland och Uppland samt på Åland, cirka 150-200 fall rapporteras varje år i Sverige och inkubationstiden är 1-2 veckor (Smittskyddsinstitutet, 2013) men kan vara upp till en månad (1177 Vårdguiden, 2012). TBE finns även i Baltikum/Ryssland/centrala Europa och personer som reser dit rekommenderas vaccination om de ska befinna sig där mer än en vecka i skog och mark (1177 Vårdguiden, 2012). För att hinna nå ett fullgott skydd så bör vaccineringen påbörjas under vinterhalvåret innan säsongen för fästingar börjar. Fästingarna är aktiva då temperaturen stiger över 7 grader, framförallt vår, sommar och höst. De som inte bör vaccineras är barn under ett år då vaccinet inte är testat på små barn samt de som fått en allvarlig reaktion på en tidigare dos, inte heller de med en känd allergi mot något ämne i vaccinet (Smittskyddsinstitutet, 2013). Enligt Folkhälsomyndigheten får barn i förskoleåldern lindrigare symtom än vuxna (Folkhälsomyndigheten, 2014).

  Vaccination internationellt

  Enligt WHO (World Health Organisation) förekommer TBE i centrala, norra och östra Europa samt i Mongoliet, norra Kina och Ryssland och cirka 10 000-12 000 fall rapporteras varje år. Fyra olika vacciner används och de anses ha likvärdigt skydd. TBE vaccination rekommenderas av WHO till dem som bor i ett högriskområde och de inkluderar även barn, ett högriskområde klassas som mer än 5 fall/100 00 invånare och år. I lågriskområden rekommenderas vaccination till dem som är mycket ute i naturen och de rekommenderar även vaccination vid resa till ett högriskområde (WHO, 2011).

  Egna reflektioner

  Symtomen på att en person har smittats med TBE stämmer ju överens med många virusinfektioner och tanken hos oss är att det kan finnas ett mörkertal angående hur många som smittas varje år, vilket även påtalats i vissa källor. Och det är intressant hur viruset är fördelat (se länk till karta nedan), förklaring till detta har vi inte funnit.

  Referenser

  Berglund, J. (2012).TBE. Hämtad 8 december, 2013, från http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och...TBE/#section-0

   

  Haglund, M. (2013). Internetmedicin: TBE. Hämtad 11 december, 2013, från http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1368

   

   Encepur® . (2013). I FASS.se. Hämtad 11 december, 2013, från http://www.fass.se/LIF/product?3&use...19981009000025

   

  Folkhälsomyndigheten. (2014). Folkhälsomyndigheten, TBE. Hämtad 3 januari, 2014, från http://www.folkhalsomyndigheten.se/a...ephalitis-tbe/

   

  FSME-IMMUN Vuxen. (2013). I FASS.se. Hämtad 3 januari, 2014, från http://www.fass.se/LIF/product?3&use...20040206000026

   

  Läkemedelsverket. (2006). Läkemedelsverket: Behandlingsrekommendationer. Hämtad 11 december, 2013, från http://www.lakemedelsverket.se/malgr...a-infektioner/

   

  Läkartidningen. (2013). Läkartidningen. 2013;110: CEYZ. Hämtad 16 december, 2013, från http://www.lakartidningen.se/Klinik-...en-yngre-barn/

   

  Smittskyddsinstitutet. (2013). Sjukdomar: TBE. Hämtad 8 december, 2013, från http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/tbe/

   

  Smittskyddsinstitutet. (2013). IVaccinationsuppföljning. Hämtad 11 december, 2013, från http://www.smittskyddsinstitutet.se/...013-101-26.pdf

   

  Smittskyddsinstiutet. (2011). Allmänna vaccinationsprogrammet: Aktuella frågor. Hämtad 12 december, 2013, från http://www.smi.se/vanliga-fragor/all...tuella-fragor/

   

  WHO. (2011). Immunization: Topics tick_encephalitis. Hämtad 12 december, 2013, från http://www.who.int/immunization/topi...cephalitis/en/ 

   

  Files (0)

   

  Comments (8)

  Viewing 8 of 8 comments: view all
  Jag skulle tycka det var intressant om ni kunde skriva lite mer om vaccinets verkningsmekanism. Jag saknar även en kortare redogörelse av andra fabrikat av vaccin mot TBE. i Uppsala län använder vi tillexempel FSME-immun som finns till både barn och vuxna och ges i andra intervall än Encepur. Jag tycker inte att det framgår tydligt att även barn har möjlighet att vaccinera sig eftersom ni inte tagit upp det under dosering även om det står senare i arbetet. Det är nämligen en väldigt viktig information här i regionen (Uppland) där vi har så mycket fästingburna sjukdomar.
  MVH Sara Hager edited 17:28, 19 Dec 2013
  Posted 09:05, 19 Dec 2013
  Mycket intressant reflektion det där om att mörkertalet kan vara stort på grund av att symtomen liknar andra sjukdomars symtom.
  Posted 11:27, 19 Dec 2013
  Intressant läsning då det har varit en del skriverier om fästingar och sjukdomarna de för med sig. Är det inte så att man ser att fästingarna sprider sig norrut och att det beror på klimatförändringar ? Eller är det en förändring hos djurens rörelsemönster ? Hur ser spridningen ut jämfört med Borrelian vore intressant att veta. Följs sjukdomarna åt eller är det olika arter av fästingen ? Bara lite funderingar som kom upp =). God Jul / Hälsningar Helen F
  Posted 13:30, 22 Dec 2013
  Intressant men funderar om vaccinationen verkligen är 3 doser till alla i grundvaccineringen? Vi vaccinerar alla över 60 år med 4 doser i grundvaccinationen enl smittskydd Värmland. Med vänlig hälsning Marika L
  Posted 22:34, 23 Dec 2013
  Hej Marika L
  Som svar på din fråga se bifogad länk, där finns lite beskrivet om personer över 60 år, möjlighet finns att ge fyra doser till dem men det är inget som vi hittat i nationella riktlinjer:)

  http://www.drugline.se/questions/sv/24293/?query=mesh:%22comparative%20study%22%20AND%20language:swedish%20AND%20mesh:%22AE%22
  Posted 17:06, 27 Dec 2013
  Bra skrivet! Intressant, jag undrar också om ni vet något mer om hur man i dag resonerar kring vaccinet till små barn, påbörjade vaccin till mitt första barn när hon var precis 1 år men min pojke som är född -10 fick jag rådet, när han var 1,5år att avvakta och att inte barn blir "så sjuka". Men jag vet också att vi vaccinerade små barn i stockholmsområdet under min VC praktik men det var år 2000.
  Posted 11:51, 29 Dec 2013
  Intressant, har alltid undrat över fästingarnas framfart. Bra egen reflektion om hur många som smittas varje år. Är det vanligt med biverkningar från vaccinet?
  Posted 20:05, 29 Dec 2013
  Hej Helen
  Vi skriver inget om borrelia i arbetet då det handlar om TBE, men läkemedelsverket skriver nedanstående om borrelia och till viss del följer den TBE men inte helt, borrelia är ju vanligare...:

  "Epidemiologi
  Utbredningen sammanfaller i Sverige och Norge med den för I. ricinus. Infektionsprevalensen
  hos I. ricinus är 0-3% i norra Sverige, medan den vanligen är 10-25% i södra och mellersta
  Sverige samt i kusttrakterna i Sydnorge.
  Risken att drabbas av borrelios i södra Sverige har beräknats till cirka 1/150 fästingbett. I
  samma område har incidensen Lyme borrelios uppskattats till 69 fall/100 000 innevånare/år.
  De flesta som insjuknar är barn och äldre.
  Smittorisken är i södra Skandinavien störst under april-september." (http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/fastingar2.pdf).

  Mvh Katarina och Johanna
  Posted 11:54, 3 Jan 2014
  Viewing 8 of 8 comments: view all
  You must login to post a comment.