Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Förskrivningsrätt för vissa läkemedel och förbrukningsartiklar (MC3016) > Vaccinationer > Japansk B-encephalit

Japansk B-encephalit

  Table of contents
  No headers

  Japansk b-encefalit

  Den smittar genom myggor och är en så kallad vektorburen zoonos (smittar mellan djur och människa). Sjukdomen sprids via culex- myggan som blivit bärare av detta virus genom vissa fåglar och grisar som mellanvärdar. Grisarna samt fåglarna är bärare av viruset utan att själva vara sjuka. Livscykeln innebär alltså att man måste ha blivit stucken av en mygga som i sin tur stuckit en fågel eller en gris. Detta virus förekommer allmänt i delar av Sydostasiens landsbygd. Risken är låg på Sumatra samt övärlden öster om Java/Borneo, risken är dock högre på Bali. Risken är lägre i muslimska länder på grund av att det finns få grisar. Denna sjukdom är ganska likt dengue, gula febern samt TBE.  Cirka en person av hundra infekterade drabbas av en svår encefalit (hjärninflammation).  Drabbas man av denna svåra encefalit så leder 20-30 % till döden samt ytterligare 30 % får svåra kvarstående besvär. De flesta vuxna i områden där sjukdomen finns har antikroppar som ett tecken på genomgången sjukdom. I vissa delar är sjukdomen epidemisk och blossar upp under monsuntiden när myggorna förökas. Under de senaste tio åren har tio stycken skandinaver dabbats av sjukdomen (Vaccinationsguiden, 2013).

  Den smittar inte mellan människor. Sjukdomen drabbar mycket sällan turister och kan förebyggas genom vaccination till exempel om man planerar att vistas en längre tid på landsbygden där de har grisar och fåglar.  Det är ett virus inom gruppen flavivirus som är orsaken till encefaliten. Inkubationstiden är ca tre till sju dagar och de första symptomen är feber, huvudvärk, illamående och kräkningar i svåra fall blir patienten yr och faller i medvetslöshet. Diagnos kan ställas genom att blodprov tas som påvisar antikroppar i blodet mot encefalitviruset (Smittskyddsinstitutet, 2013). Det uppskattas att ca 30000–50000 personer infekteras årligen där 2-4 % utvecklar sjukdomen.  Ungefär 60-75 % drabbas av encefalit, 5-10 % av meningit. Man bör noggrant diskutera med varje resenär angående vaccination r/t den mycket höga kostnaden för vaccinet samt den låga risken för att få sjukdomen. Profylax för sjukdomen är: myggnät, långärmat samt långa byxor, insektsmedel och vaccination (Vaccinationsguiden, 2013).

   

  Det ena vaccinet mot Japansk b-encefalit heter Ixario, är ett renat verocell vaccin som innehåller aluminiumadjuvans. Det ges med i doser med fyra veckors intervall, totalt två doser. Booster ges efter tolv månader. Vaccinet ges intramuskulärt eller subkutant hos personer med en ökad blödningsbenägenhet. Första och andra vaccinationsdosen ges i en ålder av två månader till tre år.

  Biverkningar är mindre vanligt, kan förekomma lokala reaktioner som rodnad samt ömhet. Allmänna biverkningar kan ses som huvudvärk, trötthet, muskelvärk och frysningar. Detta vaccin bör ej ges vid graviditet, amning eller feber (Vaccinationsguiden, 2013). Vaccinet Ixarios verkningsmekanism är enligt FASS (2013) inte känt men studier på djur har indikerat att vaccinet gör så att immunsystemet stimuleras att producera antikroppar som i de flesta fall skyddar mot den Japanska b-encefaliten.

   

   

  Det andra vaccinet som kan ges är Japansk encefalit/GCC (Baxter)

  Det innehåller ett formalinavdödat virus och tiomersal. Är kontraindicerat mot personer som är allergiska mot gelatin. Vaccinet ges subcutant, kan ge en lokal reaktion samt om det finns allergi mot formaldehyd så kan det ge en försämring av kontakteksem. Allmänna bivekningar kan ses som huvudvärk, frysning och trötthet. Vaccinet bör ej ges under graviditet eller feber.  Detta vaccin ges med tre doseringar, andra dosen ges en vecka efter första samt den tredje ges två till tre veckor efter andra. Booster dos ges efter tre år samt ytterligare booster ges fem år efter första boostern. Ett noga övervägande bör göras angående vaccination av barn under ett år på grund av risken för biverkningar, annars ges detta vaccin från ett års ålder.

  Indikation för detta vaccin är:

  # De som för en längre tid stationeras i Japan samt Sydostasien.

  # De som regelbundet vistas i dessa områden nattetid där myggorna kan sticka grisar.

  I Japan är alla vaccinerade vilket innebär att få drabbas av sjukdomen (Vaccinationsguiden 2013).

  Dessa vacciner ges inte vid vårdcentraler utan vid en speciell vaccinationsmottagning.

   

   

  Referenslista

  FASS (2013). Hämtat 4 december 2013. www.fass.se

  Smittskyddsinstitutet (2013). Vaccinationer. Hämtat 1 december 2013. www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/vaccinationer

  Vaccinationsguiden 3/2013 årgång 22, Profylax- och vaccinationsbehov inför resor till andra länder.

   

  This page has no content. Enrich DU Wiki by contributing.

  Files (0)

   

  Comments (5)

  Viewing 5 of 5 comments: view all
  Ni skriver att även fåglar kan sprida smittan dock verkar de vara smittbärare precis som grisarna och myggorna sprider viruset. Texten kan förstås som att fåglarna sprider viruset...Kanske det går och skriva att grisar och fåglar är smittbärare och myggor sprider...:)
  //Katarina
  Posted 10:28, 19 Dec 2013
  Vart ges denna vaccin, på vårdcentral eller på särskild vaccinationsmottagning?/Johanna
  Posted 11:15, 19 Dec 2013
  kan ni förklara vektorburen zoonos? (smittar från djur till människa) har jag förstått rätt då?
  Ni skriver att i Japan är alla vaccinerade, finns fler ställen i asien som man gör det på ? Ingår det i det japanska vaccinationsprogramet? varför har de valt att vaccinera alla? och vid vilken ålder kan det det ges?
  Sedan håller jag med Katarina att det är grisar och fåglar som är smittbärare och myggor som sprider
  /Marina Gatu
  Posted 21:41, 19 Dec 2013
  Ni skriver att Ixario ges i doser med fyra veckors intervall men hur många doser ges sammanlagt? Lägg eventuellt till underrubriker i texten då det kan vara lättare för läsaren att hitta information så. Se generellt över texten och byt ut vissa ord så att ert budskap blir tydligare t.ex det som Katarina och Marina redan nämnt att det smittar FRÅN djur TILL människa och inte MELLAN djur och människa då detta kan tolkas som att även människor kan smitta djur. I övrigt bra jobbat! Intressant läsning! :)
  Posted 12:25, 29 Dec 2013
  Hej!
  Jag skulle gärna vilja veta vad ett renat verocell vaccin är i texten och vad aluminiumadjuvans är och vad det har för roll i vaccinet. Vilket vaccin av de två är det vanligaste att bli rekommenderad om en vill vaccinera sig?
  Posted 16:12, 30 Dec 2013
  Viewing 5 of 5 comments: view all
  You must login to post a comment.